Ana Sayfa . Genel . Uluslararası Gözetim Nedir?
486820_369541033125543_1486787363_n

Uluslararası Gözetim Nedir?

 

  • cropped-transparan_logo-1-300x300 Uluslararası Gözetim Nedir?Gözetim Nedir?

Uluslararası Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen

Miktar,Kalite,Ambalajlama,Etiketleme,Yükleme,Taşıma işlemlerinin tamamına gözetim denmektedir.

Gözetim, gözetim hizmetleri, gözetim hizmetleri belgesi, ve gözetim şirketi ne demektir?

Teslim zamanı ve benzeri koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi “ aracılığıyla , alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Bağımsız ve tarafsız gözetim, denetim ve raporlama hizmetlerimiz ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Gözetimin Faydaları

Gözetim

Alıcının istediği malın sevkıyat öncesi ve/veya sonrasında; söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standardında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,
Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,
Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır.

Gözetim Belgesi

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Gözetim Şirketi Nedir?

Gözetim şirketi; uluslar arası ticari kuralların gereği olarak, mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince tartı ve analiz yapılması zorunlu bulunan hallerde,

  • Ticarete konu olan malda (mamul/yarı mamul) aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı işlemlerini yapan,
  • Bu işlemlerle ilgili raporları düzenleyen,
  • Bu işlemeleri gerçekleştirmek için her türlü laboratuvarları kuran ve işleten,
  • Tüm bunların sonucunda ithalat ve ihracat işlemlerinde koordinasyon sağlayan tarafsız kuruluşlardır.

İlginizi Çekebilir

Tahribatsız Muayene Hizmetleri (NDT)

Tahribatsız muayene (Non-destructive testing, kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne zarar …

Marine Survey & Cargo Quality Inspection Services

Marine Survey and Cargo Quality inspection Services The customers who are search the maritime surveyors …