Ana Sayfa . Hizmetlerimiz . SENEGAL PAZAR BİLGİLERİ

SENEGAL PAZAR BİLGİLERİ

EJrxTFbXsAIDI7K SENEGAL PAZAR BİLGİLERİSENEGAL PAZAR BİLGİLERİ
Senegal Dış Ticaret Mevzuatı
İhracat prosedürleri ve gereksinimleri
Senegal’de tüm ihracatçılar tüccar statüsüne ve bir ithalatçı / ihracatçının iznine sahip olmalıdır.
İhracat, onaylanmış bir gümrük acentesi tarafından hazırlanan ayrıntılı bir gümrük beyannamesi
gerektirmektedir. İhraç edilen malların türüne bağlı olarak, gerekli belgeler bitki sağlığı sertifikası
veya menşe belgesi içerebilmektedir. Deklarasyon gümrüklere kaydedildiğinde, dekont otomatik
olarak verilir.İhracat formaliteleri genellikle yarım günden fazla sürmemektedir. Bazı durumlarda, kolaylaştırılmış
prosedürler, malların hemen ihraç edilmesine izin verir, bu ihracata ilişkin işlemler daha sonra
resmileştirilir.
ulke-danismanligi-senegal-gumruk-stock-illustration-senegal-300x250 SENEGAL PAZAR BİLGİLERİUluslararası transit rejimi, Senegal’in taraf olduğu çeşitli anlaşmalar tarafından yönetilmektedir.
Transit mallar, sadece sorumlu Bakanlık tarafından onaylanan nakliyeciler veya Senegal’in imzaladığı
ülkelerden onaylı nakliyeciler tarafından taşınabilir. Taşınan mallar üzerinde ithalat vergileri yoktur,
ancak gümrük beyanı gereklidir. Transit gerçek değilse, Senegalli yetkililer için olası gelir kaybına
karşı da bir garanti verilmelidir. Bu amaçla bir garanti fonu oluşturulmuştur ve C.I.F.’nin% 0,5’ine
karşılık gelen iade edilemez bir vergi yoluyla finanse edilmektedir.
İhracat vergileri, resim ve harçları
Ocak 2017’den bu yana kabuklu yer fıstığı ihracatı ve kabuklu yer fıstığı üzerine CFAF 40 / kg CFAF
15 / kg tutarında çıkış vergisi uygulanmıştır. Bu önlem, yerel işleyişi arttırmak ve yerel için yeterli
hammadde tedarikini garanti etmek için tasarlanmıştır.
Sıfır KDV, mal ve hizmet ihracatında geçerlidir.
İhracat yasakları, kısıtlamaları ve lisansları
Senegal, bazı ürünlerin ihracatı için yasaklar ve kontroller getirmektedir. Hurda metal ve demirli yan
ürünlerin ihracatı Mayıs 2013’ten bu yana yasaklanmıştır. Bu önlem, yerli sanayi için hurda metal
arzını garanti etmeyi amaçlamaktadır. Bazı malların ihracatı, yetkili makamlardan izin alınmasını
gerektirir. Bu ürünler; altın (finanstan sorumlu bakanlık); yerfıstığı tohumları (Ticaretten sorumlu
bakanlık); post ve deriler (hayvancılıktan sorumlu bakanlık); ve petrol ürünleri (enerjiden sorumlu
bakanlık). senegal-sektor-pazar-analiz-danismanlik-inspection-300x144 SENEGAL PAZAR BİLGİLERİ
İhracat desteği ve tanıtımı
İhracat teşviki, 2005 yılından beri faaliyet gösteren Senegalli İhracat Teşvik Ajansı’nın (ASEPEX)
sorumluluğundadır. ASEPEX’in faaliyetleri arasında fuarlar ve atölye çalışmaları organize etmek,
uygun şartlarda ihracat garantisi ve krediler sağlamak (ihracat potansiyeli gösteren şirketler için)
bulunmaktadır. Serbest bölge rejimi ve 2017’den beri Özel Ekonomik Bölge (ZES) rejimi, Senegal’de
ihracatı teşvik etmenin ana araçlarıdır.
İhracata uygulanan mal, hizmet ve eserlere KDV iadesi hakkı geçerlidir. İhracata yönelik satışları
finanse eden finansal işlemlerden alınan faiz veya komisyonlar, finansal işlemlerden % 7 oranında
(standart oran% 17’dir) vergiye tabidir.
İthalat Prosedürleri ve Gereksinimleri
Gümrük tescili, prosedürleri ve gereklilikleri
Ticari başlangıç formalitelerine ek olarak, ticari amaçla malların ithalat veya ihracatını yapmak
isteyen herhangi bir operatör, bir tüccarın iznine ve bir ithalatçının / ihracatçının iznine sahip
olmalıdır. Bu izinler sadece Dakar’da verilmektedir.
İthalatın gümrük beyannamesi için gereken belgeler menşe belgesi, bitki sağlığı sertifikası ve sağlık
sertifikası içerebilmektedir. Teknik düzenlemelere tabi olan ürünler için, yetkili organ tarafından
verilen bir tasdik veya sertifika beyannamenin kabul edilebilirliğine ilişkin şartlardan biridir.
İthalatçılar, mallar yüklenmeden önce ithalat beyannamesini hazırlamalıdırlar.
Ön ithalat beyannamesi ve 3 kopya konşimentonun sunulması halinde ön ithalat beyannamesi
onaylanmaktadır.
Mallarda herhangi bir değişiklik, değerde %10’dan fazla bir artış veya miktarda bir değişiklik varsa
ön ithalat beyannamesi iptal edilmekte ve yeniden düzenlenmektedir.
İthal edilen ürünlerin FOB değeri 5 milyon FCFA’dan fazla olması halinde, ödemenin Batı Afrika
Merkez Bankası tarafından onaylı bir Senegal bankası veya finansman kurumu aracılığıyla yapılması
gerekmektedir.
FOB ithalat değeri 3 milyon FCFA’dan büyük veya eşitse, ihracatçı ülkeden mallar sevkedilmeden
önce kontrol edilmeli ve kontrol belgesini almak gerekmektedir.
59c4abc0-75c2-4e84-8f38-3207e3e53162-300x200 SENEGAL PAZAR BİLGİLERİGeçici İthalat:
Yeniden ihraç amacıyla geçici kabul sistemine konu ürünler gümrük vergilerine tabi değildir.
Anti-damping Uygulamaları
İthal edilen ürünlerin yerli sanayiciler üzerinde haksız ciddi zarara yol açması veya tehdit oluşturması
durumunda Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması hükümlerine uygun olarak, 94-68
sayılı ve 28 Ağustos 1984 sayılı Koruma Önlemleri Kanunu hükümlerine göre koruma önlemleri
uygulanmaktadır. Bu çerçevede, ithal edilen ürüne yönelik ihracatçı ülkede doğrudan sağlanmış
prim veya sübvansiyon varsa telafi edici vergi, ürünün fiyatı normal değerinin altındaysa anti damping vergisi uygulanmaktadır.

Söz konusu ürünlerin normal değerinin bulunmasında, ihracatçı
ülkede tüketim amaçlı benzer ürünlerin karşılaştırılabilir fiyatı veya olmaması durumunda söz konusu
ürünün üçüncü ülkelere ihraç edilen en yüksek fiyatı veya üretim maliyetine eklenen karla elde
edilen fiyat esas alınmaktadır. Yerli üretici, ithalatçı veya üreticilerin üye oldukları kuruluşlar
tarafından yerli piyasa için zarar veya zarar tehdidi olan unsurlar şikayet şeklinde Ticaret Bakanlığı’na
iletilmektedir. Ticaret Bakanlığı yeterli kanıt ve yerli sanayinin çoğunluğunu ilgilendirecek şikayeti
yerinde görmesi durumunda prosedürü başlatmaktadır. Söz konusu ciddi zarar unsurunun artarak
devam etmesi durumunda, koruma önlemleri, hükümetin el koyması, miktar kısıtlamaları ve kotalar
şeklinde olabilmektedir.
Gümrük Vergileri ve İthalatta Diğer Mali Yükümlülükler
UEMOA ülkeleri, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren “ortak gümrük tarifesi “ uygulamaya başlamıştır.
Üçüncü ülke menşeli ürünlerin Senegal’e ithalatında; UEMOA’nın ortak gümrük tarifesi
uygulanmaktadır.
Temel gümrük vergileri aşağıdaki ürün kategorilerine göre dört farklı grupta toplanmıştır.
Gümrük vergisi (0) olan Kategori 0 : İlaçlar, tıp aletleri, ameliyatta kullanılan
cihazlar, kitap, kağıt, gazete vb.
% 5 gümrük vergisi uygulanan Kategori 1 : İlk kullanım malzemeleri, hammaddeler,
donanım cihazları, ara mallar vb.
% 10 gümrük vergisi uygulanan Kategori 2 : Yarı mamul ürünler, ara mallar vb.
% 20 gümrük vergisi uygulanan Kategori 3 : Nihai tüketim malları ve yukarıdaki
kategorilerin dışında kalan ürünler.
Bu temel gümrük vergileri dışında ithalatta farklı adlar altında vergi ve harçlar tahsil edilmektedir.
Bunlar:
Katma Değer Vergisi: % 18 olarak uygulanmaktadır
Redevance Statistique (RS): % 1
İstatistik giderlerini karşılamak amacıyla uygulanmaktadır.
Prelevement Communautaire de Solidarite (PSC): % 1
Gümrük Birliği ile birlikte vergi kayıplarına uğrayan Mali, Burkina Faso gibi denize çıkışı olmayan
UEMOA üye ülkelerine destek amacıyla “birlik dayanışma katkı payı” adı altında tahsil edilmektedir.
Prélèvement Communautaire (PCC): %0,5
ECOWAS (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) için tahsil edilen katkı payı.
Conseil Sénégalais Des Chargeurs (COSEC): % 0,2
Senegal Taşımacılar Konseyi için yapılan kesinti.
Ayrıca, TDP- taxe degressive de protection, taxe conjoncturelle a l’importation, adları altında ek
vergiler de uygulanmaktadır.
Taxe degressive de protection -TDP: Ortak dış tarifeye geçilmesi nedeniyle zarar gören bazı yerel
sanayi ve tarım ürünlerinin korunması amacıyla tütün mamulleri, kibrit, domates salçası, şekerleme,
süt tozu, mum v.b. nihai mamullere uygulanmaktadır.
Taxe conjoncturelle a l’importation – TCI : Uluslararası piyasa fiyatlarının belirli bir eşiğin altına
düştüğü zamanlarda yerel üreticileri koruma amacıyla sebze, pirinç, soğan, patates benzeri ürünlere
dönemsel olarak uygulanan vergidir. Aynı mülahaza ile bazı ürünlerde “asgari fiyat” uygulaması da
bulunmaktadır.
TDP ve TCI’nın söz konusu olmadığı durumlarda ürünlerin ithalatında uygulanan vergi, resim ve
harçlar ile oluşan toplam mali yük konularında bilgi almak i.in bizimle iletişime geçiniz.

Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri
Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitkilerin korunması, insanların hayvansal ve bitkisel hastalık ve
ilaçlardan korunması vb. amaçlarla standart uygulamaları bulunmaktadır.
senegal-turkiye-ticaret SENEGAL PAZAR BİLGİLERİİthalatta Lisans Uygulamaları
Senegal’de aşağıdaki ürünlerin ithalatında lisans uygulaması bulunmaktadır. Söz konusu
uygulamaların amacı; insan sağlığı ve güvenliğini korumaktadır.

-Altın ithalatı,
-Farmasotik ürünlerin ithalatı,
-Uyuşturucu, narkotik ve halüsinasyon yapıcı ürünler vb.
-Silah ve mühimmat ithalatı
Altın; 95-778 sayılı ve 18 Eylül 1995 tarihli Karar’a göre altın ithalatında Ekonomi, Finans ve Planlama
Bakanlığı’nın iznini almak gerekmektedir.
Farmasotik ürünler; Sözkonusu ürünlerin ithalat kısıtlamaları ticari nedenlerden ziyade sağlık
nedenlerine dayanmaktadır. Sözkonusu ürünleri ithal edenlerin eczacı veya laboratuvar olmaları ve
sözkonu ürünlerin piyasada satış izni olması gerekmektedir.
Uyuşturucu, narkotik ve halüsinasyon yapıcı ürünler vb; Sözkonusu üürnlerin “National Supply
Paharmacy (PNA)” tarafından kendi ihtiyacında veya sektörün ihtiyacında kullanılmak üzere ithalatı
yapılabilmektedir.
Silah ve Mühimmat; kara, deniz ve hava savaş silahları ve ekipmanı ithalatı yasaktır. Diğer silahların,
kolleksiyon amaçlılar hariç, ithalatı için İç İşleri Bakanlığı’ndan izin almak gerekmektedir. Ayrıca, silah
ruhsatına sahip olmak gerekmektedir.
Diğer Uygulamalar:
Gümrük Kanunu’nun 18.maddesine göre, 14 Kasım 1991 tarihli 91-1221 nolu Kararname esas alınarak, tüm Senegal Cumhuriyeti topraklarında, ithal edilen malların kontrolü için bir program
uygulamaya konulmuştur. Buna göre; Senegal’e ithal edilen mallar, sevk edilmeden önce, ihraç
ülkesinde; Senegal topraklarındaki kontrol hakkı saklı kalmak üzere, uzmanlaşmış ve devletçe yetkili
kılınan bir şirket (COTECNA) tarafından,
• kalite
• miktar
• fiyat
• birim başına fiyat listesi
açısından kontrol edilmektedir.
Ancak, söz konusu Karar’ın 7. maddesinde sayılan mallar hariç tutulmuştur.
Kontrol’den geçmeyen malların bazıları aşağıda belirtilmektedir.
• Altın,
• Kıymetli taşlar,
• Sanat ürünleri
• Avcılık ve balıkçılıkta kullanılmayan silah ve askeri mühimmatlar,
• Patlayıcı madde ve havai fişekler,
• Canlı hayvanlar,
• Dondurulmadan soğutulmuş veya dondurulmuş et, balık, sebze ve meyve gibi dayanıksız
tüketim malları,
• bitki ve çiçekler,
• Basılı ve çoğaltılmış sinema filmleri,
• Günlük ve periyodik gazete ve dergiler, posta ve vergi pulları, damgalı evraklar, banka
paraları, madeni paralar, çek karneleri,
• Kişisel eşyalar,
• Kişisel hediyeler,
• Posta gönderileri,
• Ticari numuneler,
• Yabancı devlet ve uluslararası kuruluşların, hayır, eğitim, sosyal amaçlı ve kamu yararı için
faaliyet gösteren tanınmış vakıf, yardım derneği vs.. lerin gönderdiği yardımlar,
• Kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Büyükelçilik, Konsolosluk ve Birleşmiş Milletlere bağlı
kuruluşların ithal ettikleri malzemeler.
Söz konusu Karar’ın 2.maddesinde belirtilen kontrol ; özel sektör veya kamu sektörü tarafından ithal
edilen, tüm malları kapsamaktadır ve tüm konteynerler için zorunlu bulunmaktadır. (F.C.L/house to
house).
Sevk öncesi inceleme değeri 3 milyon FCFA’ya eşit veya üzerinde olan tüm ürünlerde
uygulanmaktadır. COTECNA; kalite, miktar ve fiyat kontrolü yaptıktan sonra, bir kontrol sertifikası
düzenlemektedir. Malların uygun bulunmaması halinde ise, bu durum yazılı olarak bildirilmektedir.
Doğrudan tüketime arz edilecek mallardan, miktarı 500.000 FCFA’dan düşük veya eşit olanlarda
gümrük değeri ile ilgili beyannameye gerek bulunmamaktadır. Ancak, kabul edilmiş bir değer
uygulanmaktadır.
Her ithalat öncesinde, bir ithalat beyannamesi, yetkili şirketten kontrol sertifikası veya kararnamede
yüklemeden önceki kontrolden muaf olduğunu gösteren belgenin olması gerekmektedir.
Senegal’e ihracat yaparken aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.
1-İki kopya ticari fatura: faturada; ihracatçı ve ithalatçı adres bilgileri, ithal edilen ürün, ağırlığı, CIF
değeri ve miktarı, ürünün tanımı yer almalıdır. Belge Fransızca olmalı veya Fransızca tercümesi
olmalıdır.
2-Proforma fatura: Ticari faturayla aynı bilgileri içermelidir. Ancak, Ticaret Odası tarafından
onaylanmış olmalıdır.
3-Menşe Belgesi: Sevk öncesinde ithalatçı gümrüğe tabi eşyanın miktar, kalite ve fiyat bilgilerini
içeren dokümanla birlikte gümrük idarelerine sunulmalıdır.
Tarife Dışı Engeller
UEMOA üyesi ülkeler arasında tarife ve tarife dışı engellerin tümü 1 Ocak 2000’den itibaren
kaldırılmıştır. Bu çerçevede değerinin en az yüzde 60’ ı UEMOA kökenli olan sanayi ürünleri
de UEMOA ürünü sayılmakta ve bu ürünlerin UEMOA içi dolaşımına tarife uygulanmamaktadır.
Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta uygulanan tarife dışı engeller azdır. Kanunlara ve kamu ahlakı
ve düzenine uygun olmayan ürünlerin ithalatına izin verilmemektedir. Hayvansal gıda ürünlerinin
ithalatında; kaynağını gösteren belge, sağlık sertifikası ve kalite belgesi talep edilmektedir. Bitkisel
ürünlerde ise, tarım bakanlığı tarafından düzenlenen bitki sağlığı sertifikası aranmaktadır.
Etiketleme ve Pazarlama Koşulları
Senegal’in etiketleme koşulları insan tüketimi amaçlı konserve ve kısmen korunmuş ürünlerde
uygulanmaktadır. Bu tür ürünler aşağıdaki koşulları sağlamalıdır.
1-Menşei Ülke
2-Üretim Tarihi (gün/ay/yıl belirtilmelidir.)
3-Son Kullanma Tarihi; “A consumer preferere avant le DD/MM/YY” ifadesi olmalıdır.
Gıda dışı tüketim mallarında etiket son kullanma tarihi içermeli ve Fransızca olmalıdır.
Ticarette Uygulanan Standartlar
Senegal standartları Fransa’dan alınmıştır. Ulusal standartların mevcut olmaması halinde,
uluslararası ve özellikle Avrupa standartları uygulanmaktadır. Bureau Veritas ülkede aktiftir ve
standartların çoğunu oluşturmuştur. Standartların uygulanması sağlık nedenlerine dayanmaktadır.
Ticareti Etkileyen Önlemler
Standartlar ve diğer teknik düzenlemeler
Senegal Standardizasyon Derneği (ASN), ürünlerin standartlaştırılması, kalite yükseltilmesi ve
belgelendirilmesinden sorumludur. Her biri alt komite halinde düzenlenmiş 16 teknik komiteye
sahiptir. Özel sektör ASN’nin karar organlarında temsil edilir ve Yönetim Kurulundaki on sandalyeden
altısını işgal eder.
Ambalaj, işaretleme ve etiketleme gereksinimleri
Önceden paketlenmiş gıda maddeleri ilgili Kodeks standardına göre etiketlenmelidir. Bazı ürünler
“Vente au Sénégal” i (Senegal’de satılık) belirtmelidir. Ambalaj, paketleme, etiketleme ve markalama
ile ilgili gereklilikler 7 Mayıs 1968 tarihli 68-507 sayılı Kararname hükümlerine ve Kodeks
Alimentarius’daki ilgili standartlara tabidir. Endikasyonlar Fransızca olmalıdır.
Sıhhi ve bitki sağlığı gereksinimleri
Yetkililere göre, bu önlemler uluslararası standartlar, özellikle Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi,
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Kodeks Alimentarius esas alınarak hazırlanmaktadır.
Genel bir kural olarak, gıda maddelerini ithal etmek için gıda ürünleri için bir ithalat beyanı (DIPA)
gereklidir. Bu İç Ticaret Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yetkililere göre amacı tüketicileri
korumaktır. Vakaya bağlı olarak, verilmesi için gerekli belgeler arasında bir menşe belgesi, sağlık ve
sağlık sertifikası, bitki sağlığı sertifikası, ürünün radyoaktif olmadığı bir sertifika ve dioksin ile
kontamine olmadığı bir sertifika bulunmaktadır. İthalatçı, ürünün dört örneğini sağlamak
zorundadır. Test sonuçları ürünün geçerli standartlara uygun olduğunu gösteriyorsa DIPA verilir.
“Hassas yapıya sahip” gıda ürünleri ve teknik düzenlemeye tabi olanlar için uygunluk analizleri
zorunludur. Analizlerin maliyeti ithalatçı tarafından karşılanmalıdır. Yerel gıda endüstrisi ürünleri,
tüketim için serbest bırakılmadan önce Tüketim ve Tüketici Güvenliği Bölümü tarafından kontrol
edilir. Daha sonra tüketim için serbest bırakma izni (FRA izni) verilir. Post kontroller İç Ticaret
Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Bitki ve hayvansal ürünlerin ithalatı, bitkiler ve bunların yan ürünleri için bitki sağlığı izni ve hayvanlar
ile bunların yan ürünleri için sıhhi izin gerektirir. Bitkilerin ve bitkisel ürünlerin ithalatına, menşe
ülkedeki yetkililer tarafından verilen bitki sağlığı sertifikası eşlik etmelidir; hayvanlar ve hayvansal
ürünler için, menşe ülkedeki yetkili ajanslar tarafından verilen bir sağlık sertifikası ile birlikte
verilmelidir. Bitki Koruma Müdürlüğü bitki sağlığı sertifikasını doğrulamakta ve ürünlerin sınırdaki
kalitesini değerlendirmektedir.
Canlı kümes hayvanları, yenilebilir kümes hayvanları eti ve sakatat ürünleri, kümes hayvanları
ürünleri, kullanılan kümes hayvanları yetiştirme ekipmanı ve cihazlarının ithalatı 2005 yılından beri
yasaklanmıştır. Bir günlük civcivlerin ithalatı için ithalatı, ihracatçı ülkedeki veterinerlik makamları
kuş gribinden yoksun olduklarını onaylarlar. Karantina geldiklerinde uygulanır ve ithalatçı tarafından
ödenir. Aynı şey, varışta dezenfekte edilmesi gereken yumurtadan çıkma yumurtaları için de
geçerlidir.
Bazı gıda ürünleri özel kısıtlamalara tabidir. Örneğin, domates salçası saf domates dışında herhangi
bir bileşen içermemelidir. Et ve yenilebilir sakatatlara, sağlık sertifikasına ek olarak dioksin
içermediğini belirten bir sertifika eşlik etmelidir.
Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) hareketi ve kullanımı 2009 yılında kabul edilen
Biyogüvenlik Yasası tarafından yönetilmektedir. Bu tür organizmaların ithalatı ve kullanımı prensip
olarak yasaklanmıştır, ancak belirli koşullar altında çevreden sorumlu Bakan tarafından
yetkilendirilebilir. Yetkilendirme başvuruları Ulusal Biyogüvenlik Kurumu’na (ANB) gönderilmeli ve
riskleri değerlendiren ve ANB’ye önerilerde bulunan Ulusal Biyogüvenlik Komitesi tarafından
incelenmelidir. ANB tarafından şu ana kadar herhangi bir başvuru alınmamıştır.
Rekabet politikası ve fiyat kontrolleri
Prensip olarak, mal ve hizmetlerin fiyatı rekabet ile serbestçe belirlenir. Ekonomik ve sosyal
nedenlerden dolayı, bazı fiyatlar düzenlenebilir. 2013 yılında bir Fiyat İzleme Komitesi oluşturulmuş
ve temel gıda maddeleri için fiyat eğilimlerini izleyerek Hükümete fiyatları belirleme konusunda
önerilerde bulunmuştur.
2013 yılında, yetkililer hane halkının satın alma gücünü korumak amacıyla bazı ürün ve hizmetlerin
fiyatını düzenlemek için önlemler almıştır. Örneğin, aşağıdaki ürünler ve hizmetler zorunlu
fiyatlandırmaya tabidir: sıradan kırık pirinç; hidrokarbonlar; bütan gazı; toplu yolcu taşımacılığı
hizmetleri; Su; elektrik ve telefon. Tıbbi hizmetler için bir fiyat listesi vardır. İlaç, bazı ekmek, un ve
yardımcı taşıma hizmetlerinin fiyatı onaylanmalıdır. Üreticilere temel bir gelir sağlamak için yer fıstığı
gibi bazı tarım ürünleri için minimum bir fiyat vardır.
Toplu karayolu yolcu taşımacılığı oranları ulaşımdan sorumlu Bakanlık tarafından belirlenir ve son
olarak 2009 yılında revize edilmiştir. Şehir içi taksi hizmetlerinin fiyatı yerel makamlar tarafından
belirlenmektedir.
Devlet Ticareti, Devlete Ait İşletmeler ve Özelleştirme
Senegal, DTÖ’ye herhangi bir Devlet ticaret işletmesi bulunmadığını bildirmiştir. Devletin çoğunluğa
sahip olduğu kamu kurumları ve şirketleri, ekonominin çeşitli sektörlerinde hala önemli bir rol
oynamaktadır. Devletin portföyü, Devletin azınlık sahibi olduğu halka açık limited şirketlere
eklenmesi gereken yaklaşık altmış Devlete ait ve ortak girişim içerir. marche555-300x200 SENEGAL PAZAR BİLGİLERİDevlet, ekonominin çoğu
sektöründe faaliyet gösteren Devlete ait ve ortak girişimin 13’ünde çoğunluğa sahiptir.
2. Pazarın Özellikleri
Fikri Mülkiyet Hakları
Senegal, Bangui Anlaşması kapsamında oluşturulan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Afrika
Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI) üyesidir. Anlaşma hükümleri, imza sahibi ülkelerdeki en fikri mülkiyet
haklarını (Fikri Mülkiyet Hakları) yönetmektedir. Senegalli Sınai Mülkiyet ve Teknolojik Yenilik Ajansı
(ASPIT), OAPI ile ulusal irtibat yapısı olarak görev yapmaktadır. Fikri mülkiyet haklarının korunması
için başvurular ASPIT tarafından merkezileştirilir ve OAPI’ye iletilir.
Telif hakkı ve ilgili haklar 25 Ocak 2008 tarihli 2008-09 sayılı Kanun ve uygulama kararnamesiyle
yönetilmektedir. Mevzuat, ilgili kopyaların, telif haklarının ve özel kopyaların ücretlerinin
korunmasını öngörmektedir. Prensip olarak, bu ücret bakir medya ve kayıt cihazlarına uygulanır.
Özel kopyalardan sorumlu komisyon henüz kurulmamıştır.
Mevzuat, kültürden sorumlu ve icracıların kontrolü altında Bakanlık tarafından onaylanan kolektif
bir yönetim toplumu öngörmektedir. Bu nedenle 2016 yılında Senegalli Telif Hakkı ve İlgili Haklar
Yönetimi Derneği (SODAV), Senegal Telif Hakkı Bürosunun yerini alan telif hakkı ve ilgili haklar.
SODAV toplanan gelirlerden finanse edilmektedir. Ana zorluk ticari kullanıcıların programlarına
erişim ile ilgilidir. SODAV’ın 6,214’ü müzik olmak üzere 7,536 üyesi vardır; Görsel sanatlar için 412;
Yayın için 573; ve görsel-işitsel çalışmalar için 337.
WIPO’nun desteğiyle Senegal, fikri mülkiyetin (PNDPI) geliştirilmesi için ulusal bir plan hazırladı. Bu,
kalkınmaya daha fazla katkı sağlamak için Fikri Mülkiyet Hakları sisteminin korunması ve
geliştirilmesi için etkili bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır. Özel hedefler şunlardır: Fikri
mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak; ilgili haklar için daha güçlü koruma;
sahtecilik ve korsanlıkla mücadelede daha etkili önlemler. Dört ana tema etrafında inşa edilmiştir:
yasama ve düzenleyici yapının güçlendirilmesi; fikri mülkiyet yönetiminin güncellenmesi; ve fikri
mülkiyetin işletmeler tarafından ve öğretim ve araştırma sektöründe kullanılmasının teşvik edilmesi.
Sahtecilik işleri Senegal’deki en yaygın suçtur. Sahte işler bulunursa, Gümrük onları yakalar ve
hakların sahibini uyarır; bu da konuyu yetkili adli makamların önüne getirebilir.
Kambiyo Uygulamaları
İthalat ve ihracattan doğan para hareketlerine ek olarak yolcu beraberinde taşınan tüm yerli ve
yabancı banknotlar ve diğer ödeme araçları kambiyo düzenlemelerine tabidir.
İthalat:
İthalata ilişkin kambiyo düzenlemeleri, mal mukabili yapılan banka ödemeleri ve diğer tür ödemleri
kapsar. İthalat bedelleri sadece yetkili bankalar aracılığıyla ödenebilir. Mal bedelinin 1 milyon
FCFA’yi geçmediği durumlarda ödeme Posta İdaresi aracılığı ile de yapılabilir.
5 milyon FCFA’dan daha az tutarlı ödemeler ve Frank Alanından (UEMOA) gerçekleştirilen ithalatlara
ilişkin ödemeler hariç olmak üzere yapılan tüm ödemeler yetkili bankalar aracılığıyla vesaik karşılığı
yapılır.
Bedelsiz yapılan ithalatlar Para ve Kredi Müdürlüğünün ön iznine tabidir.
Banka transferlerinin gerçekleşebilmesi için ithalatçının iki fatura örneği, sözleşme örneği ve Gümrük
İdaresince imzalan ithalat sertifikası ibraz etmek gerekmektedir.
İhracat:
İhracat gelirlerinin ülkeye getirilmesi de kambiyo düzenlemelerine tabidir. Buna göre, Senegal’de
mukim şahıslar, yurtdışı satışlardan elde ettikleri gelirleri Senegal’de yetkili bankalar vasıtasıyla
ülkeye getirmek zorundadırlar. Bu zorunluluk, malın sevk tarihinden sonra en geç üç ay olarak tespit
edilebilecek son ödeme tarihinden itibaren bir ay içerisinde yerine getirilmelidir.
İhracatçı ihraç bedelinin ülkeye getirilebilmesi için yetkili bankaya ihracat sözleşmesinin bir örneği
ile Döviz Taahhüt Belgesi verir.
Yolcu Beraberindeki Döviz:
Yolcu beraberindeki döviz ile ilgili kambiyo uygulamaları bakımından, “mukim” ve “yabancı” ayrımı
vardır. UEMOA ülkeleri vatandaşları da mukim sayılmaktadır.
Mukimler, istedikleri kadar dövizi veya FCFA’yı beraberlerinde ülkeye serbestçe getirebilirler. Ancak
300.000 FCFA karşılığı dövizi aşan miktarları ülkeye girişten itibaren 8 gün içerisinde yetkili kurumlara
beyan etmek zorundadırlar.
Yabancılar, beraberlerindeki dövizin 1 milyon FCFA karşılığını aşması halinde ülkeye girişte yazılı
beyan yapmak ile yükümlüdürler.
Ülkeden ayrılırken mukimler, UEMOA ülkelerine istedikleri miktarda, diğer ülkelere 2 milyon FCFA
değerindeki dövizi serbestçe götürebilirler. Bu tutarı aşan döviz ancak seyahat çeki, onaylı çek veya
diğer ödeme yöntemleri aracılığıyla ülkeden çıkarabilirler.
Yabancılar, karşılığı 500.000 FCFA’yı aşmayan miktarda dövizi, yabancı bankalarca kendi adlarına
düzenlenen senetleri veya yabancı bankalarca duzenlenmiş diğer ödeme belgelerini serbestçe ülke
dışına çıkarabilirler. Ancak 500.000 CFA karşılığını aşan dövizin kaynağının, girişte yapılan beyan ile
belgelendirilmesi gerekmektedir.
Pazarlama
Modern pazarlama teknikleri yaygın olarak kullanılmamakla birlikte pazarlama hizmetleri veren
firmalar bulunabilmektedir. Tanıtım materyaller ve teknik dokümanların Fransızca olması büyük
önem taşımaktadır. Reklam ve tanıtımda, TV kanalları, radyo, gazete, dergi ve reklam panoları
kullanılabilmektedir.
Perakende Piyasası
Çok sayıda küçük ölçekli toptancı ve perakendeci bulunmaktadır. Daha önce, yerli halk ile Fransız
şirketler arasında arayüz olan Lübnanlı firmaların yerini özellikle, tekstil ve elektronik alanında yavaş
yavaş yerli firmalar almaya başlamıştır. İthalata dayalı ürünleri satan büyük süper marketler gibi
büyük perakendecilerin sayısı sınırlıdır.
Dağıtım ve Satış Kanalları
Dakar; Senegal’in ekonomik faaliyetlerin merkezi ve en büyük tüketim pazarını oluşturmaktadır.
Ayrıca, diğer şehirlere mal dağıtımı ithalatçı toptancı tüccarların Dakar’daki merkezlerinden
yapılmaktadır. Az sayıdaki firma (çoğunlukla Fransız ve Lübnanlı) dışında modern dağıtım ve satış
kanalı kurabilen firma bulunmamaktadır.
Mal satışlarının çoğu bankacılık peşin veya vadeli nakit ödemeler karşılığında malın alıcıya teslimi
şeklinde yapılmaktadır.
3. Önemli Sektörler
Tarım, balıkçılık ve ormancılık
GSYİH’nın nispeten küçük payına rağmen, tarım sektörü (hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık dahil)
Senegal ekonomisi için önemlidir. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı kırsal alanlarda ana
faaliyettir ve gayri resmi faaliyetlerin ve düşük verimliliğin baskınlığı ile dikkat çekmektedir. Temel
zorluklar suya ve girdilere erişim ve üretim, koruma ve depolama altyapılarına erişimdeki
zorluklardır. Temel gıda ürünleri darı, pirinç, mısır ve sorgumdur. Yer fıstığı ve pamuk ana nakit
ürünleridir ve tarımsal sanayi tesisleri için hammadde sağlar.
Tarım politikası
Tarım ve Kırsal Altyapı Bakanlığı (MAER) ulusal tarım politikasının oluşturulmasından ve
uygulanmasından sorumludur. 2004 yılında kabul edilen Tarım-Ormancılık-Hayvancılık Çerçeve
Kanunu (LOASP), tarım sektörünün canlandırılması için gerekli kurumsal çerçeveyi oluşturmak üzere
tasarlanmıştır. Tarım hizmetlerinin finansmanı amacıyla 2014 yılında Tarım, Ormancılık ve
Hayvancılık için bir Ulusal Kalkınma Fonu (FNDASP) kurulmuştur.
İncelenen dönem boyunca, tarım politikası bir dizi girişim ile şekillenmiştir. 2008 yılında Hükümet,
2015 yılında gıda kendine yeterliliğini sağlamayı amaçlayan Gıda Güvenliği ve Bolluğu için Büyük
Tarımsal Saldırıyı (GOANA) başlatmıştır. 2008-2012 yılları arasında bu girişimin uygulanması tohum
sübvansiyonu şeklini almıştır (maliyetlerin % 75’i). ve pestisitler (maliyetlerin% 50’si).
Tarımsal gelişme, Senegal Tarımının Hızını Hızlandırma Programı (PRACAS) aracılığıyla Yükselen
Senegal Planının (Plan Sénégal Émergent (PSE)) merkezinde yer almaktadır.
PRACAS Programının amacı; ekonomi ve büyümeye “(PSE’nin 1. Ayağı) özellikle: gıda güvenliğinin
artırılması ve ticaret dengesinin düzeltilmesi (yerli üretimi artırarak); katma değeri yüksek entegre
alt sektörlerin geliştirilmesi ve kırsal alanın yeniden canlandırılması 2014-2017 döneminde, program
pirinç ve soğanlarda kendi kendine yeterliliği sağlamayı, değer zinciri yaklaşımı kullanarak yerfıstığı
üretimini artırmayı ve ihracat için mevsim dışı meyve ve sebze üretimini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. 4.6. 2010 yılında başlatılan Ulusal Tarımsal Yatırım Programı (PNIA), ECOWAS Ortak
Tarım Politikası ve Kapsamlı Afrika Tarımsal Kalkınma Programı (ortak rapor, bölüm 4.1.2) hedefleri
ile uyumludur. 4.7. 2013 yılında Senegal, Maputo Deklarasyonu’nun kamu harcamalarının en az%
10’unu tarım sektörüne ve kırsal kalkınmaya ayırma hedefine ulaşmıştır. 2015 yılında tarıma yapılan
toplam harcamalar (hayvancılık, balıkçılık, su ve ormanlar ve çevre dahil) Devletin genel bütçesinin%
11’inde değerlendirilmektedir. 4.8. Gümrük avantajları Gıda ve Bolluk için Büyük Tarım Saldırısı
Kanunu’nda (GOANA) sağlanmıştır, ancak ikincisi 2012’de sona ermiştir.
Madencilik
Senegal, çok çeşitli mineral madde (altın, demir, bakır, krom, nikel, fosfat, endüstriyel kireçtaşı, vb.)
İle önemli bir jeolojik potansiyele sahiptir. Manganez ve bazı fosfatlar ham halde pazarlanırken, ağır
mineraller nihai ürünler (zirkon, ilmenit, rutil ve lökoksen) olarak pazarlanmaktadır.
Senegal’de 2016 yılında yeni bir madencilik kanunu kabul edilmiştir. Taş ocaklarının açılması ve
kullanılması için izinler de gereklidir.
Senegal’deki toprak ve toprak altı kaynakları, madenin ömrü boyunca (sermayede herhangi bir artış
olması durumunda dahil) herhangi bir şirketin özsermayesinde % 10 ücretsiz bir paya sahip olma
hakkına sahip olan Devlete aittir. Devlet, kendisi ve/veya yerli özel sektör için, madencilik şirketinin
özkaynaklarının % 25’ine kadar ek bir pay için (ödeme karşılığı) müzakere edebilmektedir. Finanstan
sorumlu Bakanlık, devletin madencilik şirketlerine katılımını yönetmektedir. Devlet, madeni
maddelerin araştırılması ve kullanılması için üretim paylaşım sözleşmeleri imzalayabilir. Bu durumda
sözleşmenin lehtarı, maden ücretinin ödenmesine tabi değildir.
Madencilik haklarının verilmesi, yenilenmesi, uzatılması veya dönüştürülmesi ya da arama ve
kullanma, sabit giriş vergilerinin ödenmesine tabidir. Mineral maddeler madencilik vergisinin
ödenmesine tabidir. Verginin temeli, önceki üç ayın ortalama satış fiyatıdır.
Maden gelirleri Devlet (% 60), bir madencilik sektörü destek fonu (% 20) ve yerel topluluklar için bir
fon (% 20) arasında bölünmüştür. Ayrıca, operatörler bir destek fonu ödemek zorundadır.
Madencilik telifleri, madencilik ürünlerinin çıkarılmasında, maddenin eski maden fiyatının % 3’ü
oranında, yani FOB. değeri ve çıkış noktası ile teslimat noktası arasında oluşan tüm maliyetlerdir.
Gerçekte uygulanan oran bazen madencilik anlaşmalarında müzakere edilir ve bir operatörden
diğerine değişebilir;
Madenlerin arama izni sahipleri tarafından ithal edilen mallar, gümrük vergileri ve harçları, KDV ve
Senegalli Taşıtanlar Konseyi vergisinden muaftır. Bu muafiyet naylanmış programda yer alan
ekipman, malzeme, sarf malzemeleri, makine, alet ve ekipman ve yardımcı araçlar ile yerel olarak
üretilmeyen yedek parçalar ve sarf malzemeleri için geçerlidir. Muafiyet taşeronlara da uzanır.
Mevzuat, işletmecileri yerel ürünleri ve hizmetleri mümkün olan en üst düzeyde kullanmaya teşvik
etmektedir. Bir yılı aşan bir süre hizmet vermek üzere sözleşmeli taşeronlar kendilerini yerel olarak
kurarlar. Eşit niteliklerle operatörler ve taşeronlar Senegalli personeli tercih etmeli ve Senegalli
personeli eğitmelidir.
2017 Finans Kanunu, piyasaya sürülen ithal veya yerel olarak üretilen çimento kg’ı başına çimento
için 3 CFAF oranında özel bir vergi getirmektedir. Bu vergi 1 Ocak 2017 tarihinden beri geçerlidir.
İmalat Sektörü
Senegal’in imalat sektörü nispeten önemli olup, 2014 yılında GSYİH’nın payı % 13,5 olarak
gerçekleşmeştir.. 31 Aralık 2016 tarihinde, 1.512 işletmeyi içermektedir. Sanayi sektörünün katma
değeri, büyük ölçüde gıda endüstrisi, inşaat malzemeleri, enerji ve su alt sektörleri tarafından
üretilmektedir. Üretim faaliyetleri, işletmelerin %91’inin bulunduğu Dakar bölgesinde
yoğunlaşmaktadır.
senegal-erdogan-300x157 SENEGAL PAZAR BİLGİLERİHükümetin sanayi politikasının uygulanmasından Sanayi ve Madencilik Bakanlığı sorumludur.
Yatırım ve Büyük İşler Ajansı ve Senegalli Standardizasyon Derneği gibi yapılar tarafından
desteklenmektedir. Senegalli Endüstriyel İyileştirme ve Modernizasyon Ofisi, işletmeleri iyileştirmek
ve modernize etmekle görevlidir.
PSE uyarınca, Hükümetin endüstriyel kalkınma ile ilgili hedefi, ülkenin “bölgesel endüstriyel lojistik
merkezi” olarak konumlandırmak için coğrafi konumundan yararlanmaktır. Planlanan eylem
tarımsal ticaret, tekstil / giyim ve inşaat malzemeleri; katma değeri yüksek faaliyetler için endüstriyel
bir direk oluşturulması (elektronik montaj, rıhtım bahçeleri, demir-çelik ve motorlu taşıt, demiryolu
veya uçak kablolaması); ve bir lojistik merkezinin kurulması (Dakar-Bamako demiryolunun
rehabilitasyonu, Dakar limanının modernizasyonu ve depolama platformlarının inşası)
Hizmetler
Hizmetler sektörü Senegal ekonomisinin ana itici gücüdür. GATS çerçevesinde, Senegal finansal
hizmetler, telekomünikasyon, ulaşım hizmetleri ve turizm de dahil olmak üzere çeşitli hizmet
kategorileri için taahhütlerde bulunmuştur.
4. Pazarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Diğer Bilgiler
İş Kültürü: Dünya Bankası Doing Business Raporu iş yapma kolaylığı endeksinde 2018 yılında Senegal
190 ülke arasında 140. Sırada yer almakatadır. Bu sonuca göre Senegal bir önceki yıla göre 7 sıra
atlamıştır. Senegal’in söz konusu yatırım ortamındaki iyileşme öncelikle ön duruşmalar için daha katı
kurallar getirmesi ve ticari anlaşmazlıkları çözmek için harcadığı zamanı azaltmasından
kaynaklanmaktadır.
Senegal’de sözleşme geri dönüş süresi 925 günden 740 güne düşürülmüş. Son olarak, bir şirketin
kuruluşuna ilişkin noterlik ücretlerindeki ve mülkiyet devir maliyetlerindeki azalış da ülkenin yatırım
ortamının iyileşmesini mümkün kılmıştır.
Senegal’in geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu reformlar, Sahra altı Afrika’da Malavi, Cibuti, Zambiya ve
Nijerya ile birlikte en reformist 5 ülkeden biri haline getirmiştir.
Dünya Bankası Doing Business raporunda yer alan 10 adet endekse göre Senegal’in en başarılı olduğu
endeks İş Kurma Endeksidir. Bu endekste Senegal 64. Sırada yer almıştır. Bunun haricinde haciz
çözümleme endeksinde de 94. Sırayı alarak görece başarılı olmuştur. Senegal’in en başarısız olduğu
konular ise 174. Sırada yer aldığı vergi ödeme endeksidir.
Endeks değerlerini dikkate alındığında Senegal’in iş kurma endeksinden Sahra altı afrika ülkelerine
göre oldukça iyi bir durumda olduğu düşünülmektedir.
Para Kullanımı (Kredi Kartı, çek dahil): Senegal’de para ve para benzeri (Kredi Kartı, Çek Kartı)
kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Para birimi, Batı Afrika Parasal Birliği
(UEMOA)’nin ortak para birimi olan FCFA (Franc Communauté financiere africaine)’dır. Daha önce
Fransız Frangı’na sabitlenmiş olan FCFA bugün 1Euro=655.957 FCFA üzerinden Euro’ya sabitlenmiş
bulunmakta ve konvertiblesi Fransa Hazinesi tarafından sınırsız olarak garanti edilmiş
bulunmaktadır.

Pasaport ve Vize Uygulamaları: Türkiye ve Senegal birbirlerinin vatandaşlarına karşılıklı olarak vize
uygulamaktadır. Senegal’e giriş vizesi Senegal’in Ankara’daki Büyükelçiliği veya İstanbul’daki Fahri
Konsolosluğundan temin edilebilmektedir.

shutterstock_530794042-e1498116083206-300x175 SENEGAL PAZAR BİLGİLERİTürkiye’ye iş amaçlı seyahat edecek Senegal vatandaşlarının vize alabilmesi için Türk firmasının
davet mektubunun Dakar Büyükelçiliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Resmi tatil günleri ve bayramlar: 1 Ocak Yeni Yıl, 4 Nisan Milli Gün ve 1 Mayıs işçi bayramının dışında
Ramazan ve Kurban Bayramı Hz. Muhammed’in doğum gününde (Tamkharit) birer gün, Nisan ayının
ikinci veya üçüncü Pazartesi günü Paskalya, Paskalya’dan 40 gün sonra İsa’nın göğe yükselişi
(Ascension), Ascension sonrası ikinci Pazartesi Pentecote, 15 Ağustos Assomption, 1 Kasım ölüler
günü (Toussaint) ve 25 Aralık Noel.
5. Şirket Kuruluşu ve İş Yapma ile İlgili Bilgiler

ŞİRKET TÜRLERİ :
1. Kollektif Şirket :
 Tüm ortaklar tacirdir.
 Şirketin borçlarından müteselsilen ve sınırsız sorumludurlar.
2. Adi Komandit Şirket iki tür ortak vardır :
 Müteselsilen ve sınırsız sorumlu, bir veya birden çok sayıda ortaklar : komandite
ortaklar.
 Kendi payları kadar sorumlu bir veya birden çok sayıda ortaklar : komanditer ortaklar
3. Limited Şirket
 Ortaklar sadece şirkete verdikleri katkı payı kadar sorumludurlar.
 Hakları sermaye paylarıyla temsil edilir.
 Sermaye en az 1 000 000 F CFA olmalı ve 5000 F CFA’lık eşit paylara bölünmelidir.
4. Anonim Şirket
 Ortaklar şirket borçlarından, sadece şirkete verdikleri katkı payı kadar sorumludurlar.
 Hakları sermaye paylarıyla temsil edilir.
 Sermaye en az 10 000 000 F CFA olmalı ve asgari 10 000 F CFA lık paylara
bölünmelidir.
5. Ortaklık :
 Ticaret siciline ve menkul kredi örgütüne kayıtlı değildir.
 Tüzel kişiliği yoktur.
 Tanıtımı-duyurusu yapılmamıştır.
6. Societe de fait
 İki veya daha çok kişi (gerçek veya tüzel) bir şirket kurmadan ortak gibi davranırlar
veya tanınmayan bir şirket kurarlar.
 Şirket hukuki olarak tanınırsa, kollektif şirket kuralları uygulanır.
7. Ekonomik çıkar grubu
 Üyelerinin ekonomik faaliyetlerini geliştirmek için, belli bir süre için varlıkların
işletilmesidir.
 Paraya çevirme işlemi ve kar dağıtımı yoktur.
 Sermaye zorunlu değildir.
Ticari Şirketin Oluşturulması
Şirket iki veya daha fazla sayıda olan kişilerce kurulur. Yapılan bir sözleşme vasıtasıyla maddi veya
maddi olmayan varlıklar şirketin faaliyetlerinde kullanılır. Elde edilen kar veya gelir ortaklarca
paylaşılır. Ortaklar, ayrıca, sözleşmede belirlenecek koşullarda, ortaya çıkacak zarara katkılarda
bulunacaklarını taahhüt ederler.
Şirket, tek bir kişi tarafından da kurulabilir. Buna tek ortaklı şirket denir.
Ortak olabilmek için aşağıdaki hususların gerçekleşmemiş olması gerekmektedir.
 Bir mahkeme veya ticari kuruluş tarafından verilen bir men cezası almak veya, genel haklara
karşı suç işleyip hapis cezası almış olmak veya, mal ve mülke karşı suç işleyip en az 3 ay hapis
cezası almak veya, ekonomik ve mali suç işlemiş olmak.
 ehliyetsizlik :yaşı küçük olanlar ve ehliyetsizler kendi katkı paylarından fazla olan borçlara
karşı sorumlu olacaklarından ortak olamazlar.
 Yasalara göre ortak olamayacak olanlar :
a. Kamu kuruluşu ve şirketlerinde çalışan memur ve personel
b. Bakanlık ve yargı mensupları
c. Hesap uzmanı ve yetkili muhasebeciler, polis komiserleri, hukuk danışmanları ve
deniz simsarları.
Şirket kurulurken ortakların şirketin statüsünü oluşturmaları gerekmektedir.
 Noter tasdikli veya kabul edilen her hangi bir mühüre göre yapılır. Ortakların kendi aralarında
yaptıkları sözleşme de kabul edilir.
 Statü belirlenirken aşağıdakiler belirtilmelidir:
a. Şirket türü
b. Şirket ismi ve gerekirse kısaltmalar
c. Faaliyet sektörü ve şekli
d. Merkezi
e. Yaşam süresi
f. Sermaye koyan ortakların kimliği, sermaye miktarı ve herbiri için sermaye payı miktarı
g. Gayrimenkul getiren ortakların kimliği, garimenkul değeri ve herbiri için sermaye payı
miktarı
h. özel avantajlara sahip ortakların kimliği ve avantaj türleri;
i. sermaye miktarı ;
j. Sermaye pay sayısı ve tutarları, gerekirse çesitleri;
k. Kar dağıtımı, yedek ayrımı ve tasfiye karın dağıtımıyla ilgili koşul ve yöntemler
l. Işletim şekli
Kayıt ve İlan
 Kurallara uygunluk beyanı veya noterde tasdik.
Kurucular ve idareciler ticaret kütüğü ve menkul kredisine şirketin yasal olarak kurulduğunu
ve yapılan tüm işlemleri beyan etmelidir.
 Ortaklık hariç, tüm sirkeler ticaret kütüğüne ve menkul kredisine kayıt olmalıdır. Kayıt işlemi
yapıldıktan sonra sonra tüzel kişilik kazanılır.
 Tüm formaliteler yapıldıktan sonra ve 15 günlük sürenin sonunda, resmi gazetede ilan edilir.
Şirket Kuruluşu kurallarına uygun olmayan durumlar :
 Kurucular, Genel Müdür veya idareci tarafından, bir anonim sirketin kütüğe kayıt olmadan
önce sermaye payları tedavüle çıkarıldığında veya, yasa dışı bir şekilde kütüğe kaydı olursa
veya sirket uygun olmayan şekilde kurulursa sermaye payları tedavüle çıkarıldığında kural
dışı hareket edilmiş olunur.
 Ceza durumları:
a. Şirket veya sermayesi ile ilgili kasten yanlış beyanda bulunanlar ;
b. Notere veya statüyü imzalayacak şahsa kasten sahte ortak listesi, sahte belge ve mülk
beyanında bulunmak ;
c. Kasten var olmayanı beyan eden kişiler;
d. Katkı sağlayabilmek veya ortak çekebilmek için sahte kimlik ve şahısları beyan
edenler;
e. Gayrimenkul katılımda bulunup gerçek değerinden daha yüksek bir değer beyan
edenler.
Ceza alabilir :
a. Nama yazılı hisse senedini tedavüle çıkarılana kadar ciro edenler.
b. Ciro edebilme dönemi gelmeden katkı paylarını ciro edenler ;
c. Parasal payların ¼ ödenmeden o payları ciro edenler ;
Bankacılık hizmetleri
31 Aralık 2016 tarihinde Senegal’de 24 ticari banka ve 3 finansal kuruluş olmak üzere 27 bankacılık
kurumu bulunmaktadır. Bankacılık sektörünün toplam aktifleri 2015 yılında 5.390 milyar CFAF olarak
gerçekleşmiştir. Sektörde yabancı banka grupları hakimdir (varlıkların% 75’i ve müşteri hesaplarının
benzer bir payı). Bankacılık hizmetlerini kullanan aktif nüfusun yüzdesi, 2014 yılı için% 21,7 olarak
tahmin edilmiştir.
Sigorta:
Senegal sigorta piyasası 27 sigorta şirketinden oluşmaktadır. 18 şirket mal ve zayi sigortası
sunmaktadır. Dokuz şirket ise hayat sigortası yapmaktadır. Senegal li Reasürans Şirketi (SENRE),
reasürans hizmetleri sunan tek şirket olarak faaliyet göstermektedir.

Senegal Ülkesi ile yapmayı planladığınız ithalat veya İhracat öncesinde bizimle iletişime geçiniz.

Senegal Ülkesi İthalat ve İhracat öncesi mutlaka okunması tavsiye olunur.