Ana Sayfa . Hakkımızda

Hakkımızda

13494758_1118277201585252_4280060321307801972_n-e1493216470326-300x297 HakkımızdaMP Uluslararası Gözetim Denizcilik Kimya San. ve Tic Ltd. Şti

1988 yılında denizcilik sektöründe çeşitli alanlarda uluslararası gözetim hizmeti vermeye başlayan firmamız. 2010 Yılında Unvan değişikliği yaparak Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığından onaylı Uluslararası Gözetim Şirketi Unvanı ile faaliyetlerini Avrupa standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirketimiz;

Kadro yapısını, faaliyet alanlarında yeterli deneyime sahip sektörün tecrübeli uzmanlarından ve şirket formasyonu içerisinde yetiştirilmiş mühendislerden oluşturmuş olup, uzman kadrosu ile sektöre hizmet vermektedir.
Bugün, lokal bir yapılanmaya sahip olmasına rağmen, dünyanın herhangi bir ülkesinin en ulaşılmayacak noktalarında bile servis ağını kurmuş, müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmış olmakla birlikte, tarafsızlığın getirdiği sorumlulukları sonuna kadar taşıyan, servis kalitesinden asla ödün vermeyen, dünyanın sayılı firmaları ile kalite yarışında olan karakteristik bir yapıya sahiptir.
Şirketimiz İSO 9001:2008 – OHSAS 18001:2007 – 14001:2004 – İSO 22000:2005 Belgelerine sahip olup Avrupa standartlarında müşteri memnuniyetini gözeterek faaliyetlerine ara vermeden devam etmektedir.
MP Uluslar arası gözetim , bir kontrol firmasıdır. Ana hedefi, sektörel bazda müşteri şikayetlerini izleyerek, sektördeki yerini her geçen gün daha da güçlendirmek, yapılanmasını genişletmek, servis ağını çeşitlendirerek kalite standartlarını yükseltmektir.

Vizyonumuz;

Yirmi yılın üzerindeki deniz tecrübemiz ve içerisine sığdırdığımız on yıla varan ofis, sigorta iş tecrübemizi kullanarak, deneyimli, genç ve dinamik kadromuz ile birlikte dünya çapındaki saygıdeğer müşterilerimize; güvenilir, tarafsız, bağımsız, profesyonel bir anlayışla yedi gün yirmi dört saat makul fiyatlarla hızlı ve kaliteli hizmet vermek, sektöründe lider, iyi tanınmış bir şirket olmaktır. Türkiye’de en iyi, Dünya’da etkili olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Tarafsız, kaliteli, güvenilir ve istenilen zamanda hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
• Riskleri değerlendirip, sürekli iyileştirmeyi amaçlayan yönetim sistemimizin etkin bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
• Tüm ilgili paydaşlarımız ile tarafların birbirlerine katkı sağladığı, barışçıl ve etkin bir çalışma sistemi ve ortamı oluşturmak,
• Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm süreçlerimizde liderliği ve çalışanlarımızın katılımını teşvik etmek, gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.
• Tüm faaliyetlerimizde çevreye ve insana duyarlı olmak.

Misyonumuz;

Hizmetlerimizi; güven, tarafsızlık ve günün teknolojik imkanlarını ve bilgisini kullanarak başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada, müşterilerimizin beklentisi ve piyasanın ihtiyacı yönünde standart, şeffaf, kendi kontrolünü elde tutan ekip çalışması bilinci ile hızlı, zamanında ve yerinde sunmaktır.

DEĞERLERİMİZ

• Müşterilerimize en üstün kalitede hizmet sunmak.
• Dürüstlük, şeffaflık, adalet, tarafsızlık ve saygıyı temel prensipler olarak görmek.
• Müşterilerimizi ticari başarıyı sürdürebilmede önemli bir paydaş olarak kabul ederek rakiplerimiz ile doğru ve adil bir şekilde yarışmak.
• Çalışanlarımızın haklarına saygılı olmak ve alınan kararlarda adil davranmak.
• Şirketin kimliğini sürekli geliştirmek, iletişim ve pazarlama aktivitelerinde şeffaf ve güvenilir olmak.
• Müşterilerimize ait verilerin gizliliğine önem vermek.
• İşlerimizde iş sağlığı ve güvenliği, çevre konularına daima öncelik tanımak.
• Kaliteli hizmet sunmak ve kendimizi iyileştirmek için daima süreçlerimizi teknolojiyi de kullanacak şekilde iyileştirmek ve çalışanlarımızın gerekli eğitimleri almasını sağlamak

TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK TAAHHÜDÜ

MP Uluslararası Gözetim Denizcilik Kimya San. ve Tic Ltd. Şti., hizmetlerini uygun olarak yürüttüğü şartların gerektirdiği ölçüde bağımsızdır. ISO/IEC-17020:2012 “Muayene Kuruluşları için Genel Kriterler” çerçevesindeki şartlara bağlı olarak, hüküm ifade eden Ek A’ da öngörülen ve aşağıda belirtilen asgarî kriterleri de karşılamaktadır.

1. MP Uluslararası Gözetim Denizcilik Kimya San. ve Tic Ltd. Şti konunun taraflarından bağımsızdır.

2. MP Uluslararası Gözetim Denizcilik Kimya San. ve Tic Ltd. Şti. ŞTİ. ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almazlar. Özellikle; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmazlar.

3. MP Uluslararası Gözetim Denizcilik Kimya San. ve Tic Ltd. Şti.; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası olamaz.

4. MP Uluslararası Gözetim Denizcilik Kimya San. ve Tic Ltd. Şti. muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki ayrı bir tüzel kişilikle, aşağıdaki yönlerden bağlantılı olamaz:

− Sahiplerin, muayene sonuçlarını etkileyebilme güçlerinin olmaması durumu hariç, söz konusu ayrı tüzel kişilikte de sahiplik durumu,
− Muayene sonuçlarını etkileyebilecek bir fonksiyonları olmamaları durumu hariç, yönetim kurullarında veya eşdeğerlerinde, muayene kuruluşunda da sahipliği olanların temsilcilerinin bulunması durumu,
− MP Uluslararası Gözetim Denizcilik Kimya San. ve Tic Ltd. Şti. nin ve söz konusu ayrı tüzel kişiliğin, bunun muayene sonuçlarını etkilemeyecek durumda olması hariç, aynı üst yönetim kademesine doğrudan bağlı olması durumu.
− MP Uluslararası Gözetim Denizcilik Kimya San. ve Tic Ltd. Şti. ile söz konusu ayrı tüzel kişilik arasındaki muayene sonuçlarını etkileyebilecek sözleşmeye bağlanmış taahhütler veya diğer hususlar.

Kısaca kuruluşumuz standartta yer alan bağımsız, tarafsız ve dürüst olma ilkesi gereğince, özellikle ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışması yapılan ürünlerin tasarımı, üretimi, montajı, tedariki ve kullanımı ile veya rekabet koşulları ile doğrudan ilgili olamamaya önem vermektedir. Bu kapsamda olmak üzere hizmet verilen işletmelerin büyüklüklerine, konumlarına, siyasi yaklaşımlarına ve sosyal statülerine bakmadan, bütün kuruluşlara eşit koşullarda, bilimsel değerlendirmeleri esas alarak, çıkar gözetmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan faaliyetlerini gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

• Güvenilirlik
• Çalışma memnuniyeti
• Teknoloji kullanımı
• Sürekli yenilenme
• Çalışan sağlığı ve güvenliği
• Personel eğitimi

Şirketimiz bünyesinde bir Kaptan, bir gemi baş mühendisi, bir makine mühendisi, bir deniz ulaştırma ve işletme mühendisi,2 gemi güverte zabiti(acente departmanı müdürü),part time bir kimya, bir metalürji ve bir gıda mühendisi ile 2 adet yardımcı elemanımızla hizmet vermekteyiz.

Çalışma ilkelerimiz ışığında ve verilen iş talimatları doğrultusunda, siz saygıdeğer müşterilerimize profesyonel ve bağımsız çalışma anlayışı ile yüksek kalitede hizmet vermeyi taahhüt etmekteyiz.

Kapt. Mustafa PINAR
Yönetim Kurulu Başkanı