Ana Sayfa . Kimya

Kimya

MP Kimya‘nın Faaliyet alanları;

  • Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak.
  • Her türlü sınai , zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle , oto ve sanayi yağları , reçine , boya , tiner ve sair incelticiler , zamklar , kimyasal katalizörler , kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini , fason işçiliğini yapmak , yaptırmak , alım satım , ithalat ihracat , komisyonunu , dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Suni gübre imali , alımı , satımı , toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak.
  • Her türlü temizlik malzemeleri , sıvı , toz ve katı deterjan çeşitleri , petro-kimya ürünlerin , evsel ve sınai gazların imalini , fason işçiliğini yapmak , yaptırmak , alımı , satımı , ithalini , ihracını , komisyonunu , dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
  • Her türlü tekstil kimyasallarının alımı , satımı , ithalatı , ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
  • Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde ve ilaç alımı satımı , ithali , ihracı ve dahili ticaretini yapmak İnorganik kimyasal müstahzarlar , kıymetli metallerin radyoaktif elementlerin nadir toprak metallerin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri, Debaget ve boyacılık da kullanılan hülasa lar , tanenler , ve türevleri , boyayıcı maddeler müstahzar boyalar, vernikler ve müstahzar boyayıcı maddeler, Uçan yağlar ve rezioit ler , parfümeri ve tuvalet müstahzarları ve kozmetikler , Kimya sanayi ve diğer müstahzarlarının alımı satımı, üretimi, ithali ve ihracı, LPG , metan , bütan , amonyak , propan, C 4 , ACN Siyanür , ve sair petrol türevi gazları sıvı halden gaz haline , gaz halden sıvı haline dönüştürülen tesisleri kurmak, işletmek, iletimini ve dağıtımını yapmak.
  • Bahsi geçen işlemler için gerekli üretim tesisleri, depolar, boru hatları ve dağıtım ünitelerini kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve/veya satmak, işletmek, işletmesini devir almak ve/veya devir etmek otoprodüktör sıfatı ile kendi ihtiyacı için elektrik enerjisi üretimi yapan santral kurmak, işletmek, satmak, devretmek veya devir almak ve belirtilen bu konularla ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak.
  • LPG , metan , bütan, amonyak , propan , C 4 , ACN Siyanür ve benzeri petrol türevi gazları sıvı halden gaz haline , gaz halden sıvı haline dönüştürülen tesisleri kurmak , kurdurmak ve / veya satın almak , işletmek , devir almak ve / veya devretmek petrol türevi gazları ve sıvıları üretmek , üretilen petrol gazı türevlerini iletmek , dağıtmak satın almak ve / veya satmak ; Petrol türevi gazları sıvı halden gaz haline ve gaz halinden sıvı hale dönüştüren tesisin üretim iletim, dağıtım ve ticareti ve bunun yanında otoprodüktör sıfatı ile elektrik üretimi konularında her türlü makine araç , vasıta , gemi , ekipman , alet ve edevatı satın almak ve/veya satmak bunları kiralamak ve/veya gerektiğinde kiraya vermek , işletmek ve/veya işletmeye vermek , montajını ve de montajını yapmak bakım onarımını yapmak.
  • İthal etmek ihraç etmek yollamak nakletmek ve/veya naklettirmek her türlü hammaddeleri yan mamul ve mamul maddeleri satın almak satmak bunları nakletmek veya ellerindekini ithal etmek ihraç etmek ve bu amaçla gerekli depolama tesisleri kurmak işletmek ve/veya işletmeye vermek kiralamak ve/veya kiraya vermek gerektiğinde bunları satın almak ve/veya satmak. Petrol türevi gazları sıvı halden gaz haline ve gaz halinden sıvı hale dönüştürme iletim ve dağıtımı ve elektrik üretimi ile ilgili olarak her türlü mühendislik, müşavirlik, kontrol, etüd ve fizibilite hizmetlerini üretmek bu hizmetleri satın almak ve satmak, kiralamak ve/veya kiraya vermek ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içinden ve/veya yurtdışından bilgisayar yazılım programları ve ilgili tüm donanımları, makine teçhizatları satmak, satın almak, kiralamak,kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek.