Ana Sayfa . Galeri . Uluslararası Gözetim & Survey
Independent Surveyor Services

Uluslararası Gözetim & Survey

lojistik-150x150 Uluslararası Gözetim & Survey

Uluslararası Gözetim & Survey Hizmetleri

Satın alınan / sipariş edilen ürün ve /veya hizmetlerin uluslararası standartlara ve sipariş şartnamelerine uygun olarak yapıldığının kontrolü ve raporlandırılması gözetim hizmetleri olarak tanımlanır.
MP Uluslararası Gözetim Denizcilik Kimya San. Tic. Ltd. Şti Bu konuda bir çok gözetim hizmeti sunmaktadır.

Senegal Uluslararası Gözetim ve Marine Survey Ofisimiz açılmıştır.

Gözetim

Gözetim portföyümüz tarımsal ürünler ile, şeker, melas, kömür, çimento, kimyasal ürünler, petrol ürünleri,demir çelik ürünleri, hurdalar, gübreler ve bioyakıtları kapsamaktadır.

Gözetim, ticarete konu olan bir ürünün alıcı ve satıcı arasında ki satış sözleşmesinde öngörülen miktar, ambalajlama, kalite, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullara ne derecede uygun olarak gerçekleştireceğini “gözetim” aracılığıyla alıcı ve ya satıcı tarafından tespit ettirtilmesidir. Gözetim işlemi ürünün çıkış/varış yerinde de yapılabilmektedir.

Ürünler sevkiyat öncesi paketlenmeli midir?

Ürünler sevkiyat öncesi kullanılacak olan ambalaj ile birlikte kesinlikle ibraz edilmelidir. Ambalaj, gözetimcinin sonuçlarına doğru olarak tespit imkanı vermiyorsa gözetim kontrol altından gözden geçirilerek yeniden paketlenmelidir.

Ürünler sevkiyat öncesi paketlenmeli midir?

Ürünler sevkiyat öncesi kullanılacak olan ambalaj ile birlikte kesinlikle ibraz edilmelidir. Ambalaj, gözetimcinin sonuçlarına doğru olarak tespit imkanı vermiyorsa gözetim kontrol altından gözden geçirilerek yeniden paketlenmelidir.

Gözetim Belgesi

Gönderilen ürünün ithalatçı firmanın siparişine uygunluğunu araştıran gözetim firmasının düzenlemiş olduğu bir belgedir.Ticarete konu olan bir ürünün alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir Gözetim Firması aracılığıyla satıcı ve alıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Test ve iş bitiminde yapılan işe ait onaylanmış sonuçlar;

 • Malzeme sertifikaları
 • Kaynakçı belgeleri
 • WPS’ler
 • PQR’lar
 • Ölçü kontrol raporları
 • Uygunsuzluk raporları
 • Uygunsuzluğun giderilmesine ve tekrarlanmaması için alınan önlem raporları
 • Tahribatsız muayene raporları
 • Hidrostatik test raporları
 • Boya kontrol raporları
 • Revize edilmiş resimler müşteriye teslim edilir.

 

 

Ürünler sevkiyat öncesi paketlenmeli midir?

Ürünler sevkiyat öncesi kullanılacak olan ambalaj ile birlikte kesinlikle ibraz edilmelidir. Ambalaj, gözetimcinin sonuçlarına doğru olarak tespit imkanı vermiyorsa gözetim kontrol altından gözden geçirilerek yeniden paketlenmelidir.

GENEL KARGO

Çeşitli ürünler bazında,

• Miktar ve kalite gözetimi
• Lot numunesi alınması
• Numunelerin analize hazırlanması
• Hazırlanan numunelerin laboratuvara sevk edilmesi
• Analizlere nezaret edilmesi
• Kantar gözetimi
• Draft survey
• Hasar gözetimi yapılması
• Mühürleme / mühür açma

DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ

Demir çelik ürünleri, demir çelik hurdası ve çeşitli ürünler bazında;

• Miktar ve kalite gözetimi
• Lot numunesi alınması
• Numunelerin analize hazırlanması
• Hazırlanan numunelerin laboratuvara sevk edilmesi
• Analizlere nezaret edilmesi
• Kantar gözetimi
• Draft survey
• Hasar gözetimi yapılması
• Mühürleme / mühür açma

HAM PETROL, PETROL MAMULLERİ, GAZLAR VE KİMYASALLAR

API, ASTM, ISO, GOST ve uluslararası ilgili standartlarına uygun olarak, susuz amonyak, üre, kükürt, sülfürik asit, NPK, fosfat, propan, etan, bütan, iso bütan, doğal benzin, olefinlerin, aromatikler, metanol, pygas , petro kimya gibi tüm ürünlerinin

• Sahil tankı ölçümleri,
• Gemi tankı ölçümleri,
• Yakıt tanklarının ölçülmesi
• Gemi ve sahil boru hatları kontrolleri,
• Gemi tankları boş tank kontrolleri,
• Sahil ve gemi tanklarından numune alımı
• Numune analize hazırlanması
• Analizlere nezaret
• Üçüncü parti laboratuvarlar ile anlaşmalar
• “Loading master” hizmetlerinin verilmesi
• Monitoring servislerinin verilmesi

MADEN VE MİNERALLER

Maden ve Mineraller, Ferro ve Ferro alaşımlar, Kömür,Çimento ve çeşitli ürünler bazında,

• Miktar ve kalite gözetimi
• Lot numunesi alınması
• Numunelerin analize hazırlanması
• Hazırlanan numunelerin laboratuvara sevk edilmesi
• Analizlere nezaret edilmesi
• Kantar gözetimi
• Draft survey
• Hasar gözetimi yapılması
• Mühürleme / mühür açma

TANK KALİBRASYON

• Uluslararası API ve ASTM standartlarına uygun olarak lazer ve optik metotlar ile yatay, dikey silindirik ve küresel depolama tanklarının kalibrasyonlarının yapılması ve sertifikalandırılması.

GIDA ÜRÜNLERİ

Katı ve sıvı yüklerde, tüketime hazır paketli gıdalarda, ham veya hazır gıda ürünlerinde uluslararası standartlar uygun olarak,

• Numune alımı
• Analize hazırlanması
• Laboratuvar hizmetlerinin verilmesi
• Kimyasal analizlere nezaret edilmesi
• Fiziksel analizlerin yapılması
• Gemi ambar veya tanklarının kontrolü
• Hasar gözetimi
• Mühürleme / mühür açma

TALLY ARAŞTIRMALARI

Yükleme ve boşaltma operasyonlarında tecrübeli bir surveyor liderliğinde posta başına birer tallyman ve kantar gözetimi ile birlikte puantaj yapılmakta ve sonunda kantar tike leri, günlük puantaj raporlar ve diğer kargo evrakları ile birlikte rapor tanzimi yapılmaktadır.

YAT ANKETİ

 • Yat hasar survey leri, yat hasar sebep ve mahiyetinin tespiti, maliyetinin çıkarılması, tamir ve yenilemelerinin takibi.
 • İstenirse yat kondisyon ve değer tespit survey lerinin yapılarak rapor tanzimi.
 • Deniz ticaret hukuku, ihtilaf vuku bulduğunda sadece Türk kanunlarını değil aynı zamanda uluslararası sözleşmelerin de dahil olduğu özel durumları teşkil eder. Bu nedenle ayrı bir uzmanlık alanı ve zor bir alandır. Bu konu, diğer ülkelerin mevzuatının ve Denizcilik ile ilgili kanunların da takibini gerektirmektedir. Bu alanda sıkça ihtilafların global düzeyde çözüm aranması durumları söz konusudur. Bu konuda ofisimiz her an ilişkide olduğu global bir net work sayesinde en hızlı çözüm sürecini başlatma yeteneğine sahiptir. Deniz hukuku danışmanlığı hizmeti de verebiliriz.
 • TEKLİF İSTE

İlginizi Çekebilir

Tahribatsız Muayene Hizmetleri (NDT)

Tahribatsız muayene (Non-destructive testing, kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne zarar …

Marine Survey & Cargo Quality Inspection Services

Marine Survey and Cargo Quality inspection Services The customers who are search the maritime surveyors …