Ana Sayfa . Gazdan Arındırma Servisi (Gas Free)
Tank-Cleaning-Pressure-Washing-gas free

Gazdan Arındırma Servisi (Gas Free)

Gas Free Certificate (Gaz dan arındırma Sertifikası)

Petrol ve doğal gaz lojistiğinde, yanıcı materyallerin bulunabileceği tehlikeli ortamlarda çalışma ve bakım gerçekleştirmenin risklerini bilmektedir.

Gas Free Certificate (Gaz dan arındırma Sertifikası) Öncesinde yapılması gereken bir çok işlem vardır,bu işlemler sonucunda Sertfika almaya hak kazanan

firmalar bu sertifikayı uzmanlarımızdan alabilirler.

GAZ TAHLİYE HİZMETİNE İHTİYAÇ

İster düzenli bakım, sıcak çalışma, soğuk çalışma ister tanklar, hatlar, barçlar (barge) veya gemilerde yapı işleri gerçekleştiriyor olun, alt yapınızın ve personelinizin güvenliği son derece önemlidir. Gazdan arındırma gözetimlerimiz, personelinizin güvenli bir ortamda çalışmasını sağlayarak, tüm kapalı alanların durumunu yakından değerlendirilmesi ve izlenmesine imkan tanır ve standart güvenlik prosedürlerinin bir parçası olarak çalışma izni sorununu çözer.

Sıvı tankerlerinin ve kimyasal gaz ve LNG taşıyıcıların yüklemeye hazırlık olarak boşaltma ve koşullandırma ve gazdan arındırma işlemlerinin uzman gözetimini sağlamaktadır.

Gözetim, oksijen ve gaz içeriği, yoğuşma noktası, basınç ve sıcaklık gibi tüm fiziksel parametrelerin yakından izlenmesini kapsamaktadır. Ayrıca nihai analitik testin tüm boyutlarını ve tank havasının istenen özelliklere uygun olarak boşaltıldığı veya gazdan arındırıldığını tespit etmek amacıyla belgelendirmesini yönetiyoruz.

Ciddi olarak önemsenmesi , Uygulama da tüm kurallarına eksiksiz uyulması, elde edilen sonuçların doğru yorumlanarak değerlendirilmesi ve bedeli ödenemeyecek olaylarla karşılaşmamak için ekonomik giderleri düşünülmeksizin yerine getirilmesi gereken bir konudur.”GAS FREE CERTİFİCATE” işlemleri gazdan arındırma uzmanlığı belgeli elemanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir..Son teknolojik gelişmeler uygun her ölçümde aynı anda en az iki değişik marka ve tip de VOC gazları da aynı anda ölçebilen 5’Lİ GAZ ÖLÇER CİHAZLARI kullanılmaktadır.

Kalıcı ve Geçici Tank Gas-Free İşlemi
Tankın gaz buharından arındırılması (geçici gas-free) veya içine adam girerek işleme tabi tutulması (kalıcı gas-free) kirli, karmaşık ve potansiyel tehlikelere açık bir işlemdir. Çalışılan yanıcı ortam ve malzeme nedeni ile yangın ve patlama riski yüksektir. İşletme sahibi veya müteahhitler için tank ile ilgili geniş kapsamlı hizmet vermekteyiz. Basit bir ürün transferinden, tank üstünde yapılacak inşaa çalışmasına, katı atık temizleme, yakıt değişimi, tank terki veya çıkarılma dahil yerinde iyileştirme için gereken tüm gas-free için gerekli tüm mekanik hazırlıklar hizmet kapsamındadır.
Gaz buharı ve oksijen seviyeleri tespit ve ölçümleri sürekli denetlenmektedir. Tanımlanan güvenlik kurallarına uyulmakta ve uygulamalar solunum cihazı ya da pozitif basınçlı koruma giysilerinin kullanımını içermektedir.

Yanıcı patlayıcı sınıfındaki tüm tehlikeli malzemelerle ve zararlı atıklarla çalışmak özel bir uğraştır, ciddi eğitim, tecrübe ve bilgi gerektirir. Çalışacak personelin seçiminden yapılacak işin niteliğine kadar her bir proje için risk analizleri yapmakta ve çalışma yöntemine karar vermekteyiz..

Unutmayınız’ ki Önlemek Ölmekten Daha Doğrudur…

Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri’ne kimler katılabilir ?

Gaz Ölçüm Uzmanı Adaylarına Yönelik Seminere Aşağıda Belirtilen Yeterlilikteki Kişiler Katılabilir:

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun ve en az 2 yıl tersane veya gemide çalışmış veya en az 1 yıl bakım, onarım veya gemi söküm tesisinde çalışmış olan kimya mühendisleri, kimyagerler, makine mühendisleri.

b) Gemi Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.

c) Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.

ç) A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 2 yıl tesiste çalışmış olanlar.

 

Gaz ölçüm uzmanının yetki ve sorumlulukları

Gaz ölçüm uzmanı;

a) Gazdan arındırma belgesi düzenlemeden önce gerekli ölçümleri yapmakla,

b) Gemi ve su araçlarında bulunan kapalı veya tehlikeli mahallerde; can, mal ve çevre ile iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla, ölçüm cihazları kullanarak bu mahallerin emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma için uygun olup olmadığını belirlemekle,

c) Diğer görevliler ile koordineli bir şekilde çalışarak belirlenen kapalı veya tehlikeli mahalde gaz ölçümünü yapmak ve yapılan ölçümle ilgili gerekli uyarıları yazılı olarak görevlilere bildirmekle,

ç) Gazdan arındırma belgesinde belirtilen tehlikeli veya kapalı mahallin emniyet kategorisine ait uyarı etiketlerinin söz konusu mahal girişine asıldığını kontrol etmekle,

d) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak gazdan arındırma belgesi ile sıcak çalışmaya uygunluk belgesi veya soğuk çalışma veya emniyetli giriş için uygunluk belgesini formatına uygun olarak düzenlemekle,

e) Düzenlemiş olduğu belgeleri ölçümün yapılmasını müteakip GAS programına yüklemekle ve bunların bir nüshasını gemi veya su aracının ya da tesisin idari sahasında bulunduğu liman başkanlığına sunmakla,

f) Kullandığı ölçüm cihazlarının üreticisi, yetkili temsilcisi veya ilgili konuda akredite edilmiş kurum veya kuruluşlara genel bakım ve kalibrasyonunu veya doğrulama testini yaptırmak ve kayıtlarını tutmakla,

g) Kullandığı ölçüm cihazlarının günlük bakım tutumlarını ve doğrulama testlerini yapmakla,

ğ) Düzenlemiş olduğu ve gaz ölçüm destek personeli tarafından kendisine teslim edilen belgelerin bir nüshasını en az 5 yıl muhafaza etmek ve talep edildiğinde İdare veya liman başkanlığına ibraz etmekle,

h) İdare veya liman başkanlığı tarafından gaz ölçüm uzmanlığı sertifikasının kendisinden yazılı olarak istenmesi halinde söz konusu belgeyi İdareye veya liman başkanlığına iletmekle,

ı) Kapalı veya tehlikeli mahallerde işlem yapılması esnasında gaz konsantrasyonunun izlenerek, uygun limitler dahilinde muhafazasının sağlandığına ilişkin kontrolün gaz ölçüm destek personeli tarafından yapılacak ölçüm periyotlarını belirlemekle ve gaz ölçüm destek personeli tarafından yapılacak ölçümleri takip ve kontrol etmekle,

yetkili ve sorumludur.

 

Gaz Ölçüm Uzmanı olabilmenin aşamaları nelerdir ?

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası seminer sonrasında katılımcıları sınava tabii tutmadan Katılım Sertifikası verir.

Katılım sertifikasına sahip kişiler; T.C. UAB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından www.tkygm.gov.tr/index internet sitesinde ilan edilen sınava başvuruda bulunma hakkına sahip olurlar.

Sınavdan başarılı olan kişilerin listesi aynı internet sitesinde yayımlanır.

Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonraki 2 sınav başvurusunda önceki başvuruda sunduğu seminer katılım sertifikası geçerli kabul edilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların tekrar gaz ölçüm uzmanı seminerine katılımı gereklidir.

 

 

Gaz Ölçüm Uzmanı Yetki Belgesi geçerlilik süresi nedir?

Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden itibaren 5 yıldır.

 

Gaz Ölçüm Uzmanı Yetki Belgesi sertifikasına sahip kişilerin yetkinliği nelerdir?

Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için gaz ölçümü yapılacak Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve su araçlarını kapsar.

Tank Kirlenme Sebepleri

Tankların birçok kirlenme sebebi bulunmaktadır. Kullanıldığı alana bağlı olarak kirlenme nedenleri farklıdır. İnşaat sektöründe kullanılacak tankların temizlenmesi oldukça zordur. Bu tankların içerisinde sürekli olarak çimento gibi malzemelerin taşınması ve karıştırılması yapılmaktadır. Bu malzemeler tanklarda donduğu için temizlenmesi de zorlaşmaktadır. Temizlenmeden sürekli kullanılmaya devam edilirse bir süre sonra tank kullanılmaz hale gelir ve kapasitesi azalır. Bu tarz tanklar sadece inşaat sektöründe değil, birçok alanda kullanılmaktadır.

Sıvı kimyasal maddelerin üretildiği ve depolanıp saklandığı fabrikalar ve dükkanlarda kullanılan bu tankların üretilen kimyasallar sebebiyle kirlenmiş olması temizleme işlemlerinin daha zor olacağı ve daha fazla emek isteyeceği anlamına gelmektedir. Sadece emek değil aynı zamanda daha dikkatli olunması gerekmektedir. Aynı zamanda tank temizlemede kullanılacak ürünlerinde kaliteli ve daha etkili ürünler olması gerekmektedir. Aksi halde kullanılan ürünlerin kalitesiz olması durumunda tank temizleme işlemi uzun ve zahmetli olacaktır. Kullanılacak temizlik ürünlerinin en ağır kirlenmeleri bile temizlemesi gerekmektedir.

Tankların kullanıldığı yerlerden biri de istasyonlardır. Bu istasyonlarda bulunan yeraltı, yerüstü tankları da zamanla biriken su, çamur nedeniyle kirlenmektedir. Bu kirler filtre sistemiyle temizlenerek satışa devam etmesi gerekmektedir. Bu tanklarda depolanan kirli yakıt hem tank üzerinde bulunan mekanik sistemlere zarar vermekte, hem de kullanım ömürlerini yarı yarıya azaltmaktadır. Tankta bulunan filtreli tank temizleme sistemi, tank dibinde oluşan veya biriken yakıt, su ve tortu karışımını ayrıştırarak tankta bulunan ürün kaybını en aza indirir. Filtrelenmiş tanktan yapılan satışlarda, müşteri memnuniyetsizliği ve tanklarda istenmeyen arızalar engellenmiş olur ve müşteri memnuniyeti had safada olur. Bu da işinizi olumlu yönde etkiler.  Atık miktarı ne kadar azaltılırsa ticari kayıplarınız ve riskler de ortadan kaldırılmış olur.  Yasal zorunluluklar çerçevesinde yapılması gereken tank temizliği, akaryakıt istasyonlarında bulunan tankların yapısı, şekli, mevsimsel sıcaklık ve soğukluk değişiklikleri, tank tesisatının yapım aşamasında oluşmuş kirlilik, tan tabanında biriken su ve partiküller, nefeslikler ve tankerden tanka aktarılan akaryakıt esnasında akaryakıt dışında tanka herhangi bir yabancı maddenin girişinin engellenmesi gerekmektedir. Aksi halde ürünün içinde yabancı maddeler bulunur ve bu da ürünün kalitesini etkiler.

Tanklarda bekletilen ürünlerin belirli aralıklarla filtrasyon işleminden geçirilmesi gerekmektedir. Bu işlem için özel ekipmanlar ve tesislere kurulacak olan otomatik sistemler ile belli aralıklarla filtrasyon işlemi yapılması gerekmektedir. Tank temizliği yaptıracağınız zaman alanında uzman kişilerden destek almanı gerekmektedir. Aksi halde tank kapasitesi azalır ve çıkan ürün müşteri memnuniyetsizliğine yol açar.