mpinspection
MP International Inspection Co

ASEAN

ASEAN

Association of South East Asian Nations yani  Güney Doğu Asya Milletler Birliği nin kısa adıdır.

Ayrıca bakınız,

  • BIMCO
  • CAN
  • AIS
  • MMSI
  • IMO
  • INMARSAT
  • IMDC code

İlginizi Çekebilir

SIVI PENETRANT TESTİ MUAYENESİ (PT)

Bu yöntemde, muayene yüzeyine açık süreksizliklerin içine kılcal etki ile nüfuz etmiş olan penetran sıvısı, …

GÖRSEL MUAYENE (VT)

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı …