mpinspection
MP International Inspection Co

AFRA

AFRA

(American Freight Rate Association) ın Baş harflerinden oluşur.  Amerikan Navlun Oranı Birliği anlamına gelir. USA da navlun oranlarını belirleyen bir birliktir.

Ayrıca Bakınız,

  • Navlun
  • BIMCO
  • CAN
  • CAF
  • BFI
  • BIFFEX

İlginizi Çekebilir

SIVI PENETRANT TESTİ MUAYENESİ (PT)

Bu yöntemde, muayene yüzeyine açık süreksizliklerin içine kılcal etki ile nüfuz etmiş olan penetran sıvısı, …

GÖRSEL MUAYENE (VT)

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı …