Ana Sayfa . Galeri . İhracat öncesi dikkat etmemiz gereken hususlar?

İhracat öncesi dikkat etmemiz gereken hususlar?

 

İHRACATTA İŞ PLANI GELİŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Araştırmayı yapmadan ve planı yazmadan önce, hedef pazara giriş stratejisi geliştirmekten sorumlu kişi, üst yönetimden onay almalıdır. Böylece  şirketteki  anahtar kişilerin karşılaşılacak  olan zorlukları yenmek ve ihracat için gereken mali gereklilikleri yerine getirmek için istekli oldukları anlaşılır. Şirketin başkanı ve muhasebe, finans, lojistik, pazarlama, araştırma ve eğitim bölümlerini kapsamak  üzere  tüm bölümler, firmanın ihracata başlama planlarını bilmeli ve benimsemelidir. Tüm üst yöneticilerin ayrıntılı öz geçmişleri uluslararası iş planına eklenmelidir.

Eksiksiz Bir Pazar Araştırması Yapılmalıdır

Pazar  araştırması  yapacak  olan  firma;  araştırma  için  gerekli  olan  sektör  bazında ihracat/ithalat potansiyeli, ülke ve ürün bilgileri, gelişen pazarlarla ilgili ülke ve ürün bazında ihracat/ithalat istatistikleri ve trendleri, belli bir ürün almak isteyen yabancı şirketler veya ithalatçıların adresleri, pazarlama kılavuzları, tüm dünyadaki ülkelerin politik, sosyoekonomik koşulları ve diğer ilgili bilgiler için Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve ihracat bilgi platformu  web siteleri ile kütüphanelerine, e-ticaret sitelerine başvurabilir. Konuyla ilgili devlet yardımından faydalanılabilir.

Pazar Araştırması Analiz Edilmelidir

Pek çok  ihracat  planı,  pazar  araştırması  alanında  zayıftır. Pazar araştırması  ihracatçının belli  bir pazarda bir ürünün satılıp kabul edileceği konusundaki düşüncesinin doğrulanmasıdır. Bu, ürünün tasarımı, boyutu, renk ve diğer özellikleri ile ilgili  tüketici tercihlerini saptamak üzere seçilmiş tüketici  grupları üzerinde yapılan çalışmalar, ilgili pazara ürün numunelerini göndererek ve genellikle potansiyel yabancı müşterilerin kendilerine özgü tercihlerini araştırarak öğrenilir.

İhracat ve İthalat Akışı Belirlenmelidir

Pek çok firma belli bir ürünün nereye ihraç edileceği ya da nereden ithal edileceğini araştırmayı zor bulmaktadır. Eğer bir ihracatçı bir pazarda başarılı olacaksa, bu pazarda ürününün rekabet edip edemeyeceğini belirlemesi kesinlikle çok önemlidir. Bu tür  istatistikler  İstatistik Kurumundan, Ekonomi Bakanlığından, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden temin edilebilir.

En Uygun İhraç Fiyatı Belirlenmelidir

Bir ürünün fiyatını belirlemek, ihracat planı içindeki mali projeksiyonları etkileyecek olan en önemli faktördür. İhracata yeni başlayan ya da nadiren ihracat yapan ihracatçıların pek çoğu birim fiyata  yansıyabilecek olan çeşitli, yerel olmayan maliyetleri hesaba katmazlar. İhracat  yaparken düşünülmesi gereken maliyeti artırıcı faktörler arasında, satış komisyonları, taşıma şirketleri için ödenen ücretler, gerekli belgeler için yapılan masraflar, finansman maliyetleri, akreditif masrafları, ihracat için ambalajlama masrafları, etiketleme ve işaretleme masrafları,  ülke  içinde  taşıma masrafları, ürünün varış yerinde boşaltılması için gerekli masraflar, sigorta masrafları, ürüne ait belgelerin çevirisi vs. işlemler, kredi vadeleri, depolama için masraflar bulunmaktadır. Bu masrafların her birinin, mali projeksiyonlarda ve 12 aylık bütçede net olarak dile getirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.

Firmanın Kapasitesi Net Bir Şekilde Ortaya Konulmalıdır

Fiyatlandırmanın, bir alıcının bir ürün ya da hizmeti alma kararına etki eden tek faktör olmadığını vurgulamakta fayda vardır. Yönetim kabiliyeti, üretim kapasitesi, kalite kontrol sistemi, yabancı firmalarla teknik işbirliği, siparişleri karşılama sistemi, çalışılan firma referanslarını içeren ihracat deneyimi ve bankalarla ilişkiler dikkate alınması gereken diğer hususlardır.

Alıcının Kararını Etkileyecek Hususlara Hitap Edilmelidir

Alıcının  karar  verirken  göz önüne  aldığı  hususlara  hitap  etmek önemlidir. Böylece iş planını okuyanlar,  firmanın  yabancı  alıcılar  için önemli  olan  faktörleri  bildiği  kanısına varırlar.  En önemlisinden, en az önemli olanına kadar, satın almada etken olan belli başlı faktörler şunlardır: Kalite,  teslim  planı,  fiyat,  garantiler,  şikayet, zararın  telafi  edilmesi, patentlerin  korunması  ve ihlallerin  önlenmesi,  teknik yardım, gizlilik, çizimlerde ve özelliklerde  değişiklik, ambalajlama, ödeme şekilleri, taşıma şekli ve talepler ile ilgili gelişmeleri bildirme yeteneği.

Pazarlama

İlk kez ihracat yapan pek çok ihracatçı, aktif olmaktan çok pasif davranan ihracatçılardır. Çünkü ihracat yapmalarının tek nedeni başka bir ülkeden birisinin onlarla temasa geçmiş olmasıdır. Pek çok firma ihracat yapmaz, çünkü pazarlama fırsatlarını bilmezler.

Bir Alıcının Kredilendirmesini ve Güvenilirliğini Kontrol Etmek

İhracatçının  bir  iş  anlaşması  yapmadan  önce,  potansiyel  alıcının,  dağıtımcının veya ortağın kredilendirmesini kontrol etmesi kesinlikle gereklidir. En iyi kaynaklar Türkiye’deki yabancı kredi servisleri ve alıcının ülkesinde bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odaları ve DTM dış temsilcilikleridir. Uyuşmazlık durumunu bertaraf etmek ve olası riskleri azaltmak için; alternatif finansman teknikleri (Forward, Forfait, Leasing, Factoring) ve bunlardan yararlanma şartları, kur riskinin azaltılmasına yönelik teknikler (swap, hedge ve future piyasalar (VOB)), ihracat kredi sigorta programlarından yararlanma imkanları bulunmaktadır.

Dağıtım Şeklinin Seçimi

Pek çok firma, doğrudan ihracatı sadece yurt dışıyla iş yapmak olarak görür. Doğrudan ihracat, pazarlama, finansman ve ihracat pazarının  büyümesinin en iyi şekilde kontrolüne olanak verir. Bununla beraber, komisyonla  çalışan bir satış acentesi bulmak, bir Sektörel Dış Ticaret Şirketinin (SDŞ) ürünün satışını yapmasına izin vermek, bir satış temsilcisi bulmak, bir dağıtımcı bulmak, lisans vermek, ortak yatırım yapmak veya sınır ötesi üretim gibi diğer dağıtım kanalları da mevcuttur.

Gerektiğinde Maliyetsiz veya Düşük Maliyetli Danışmanlık Hizmeti Araştırılmalıdır

İhracata yeni başlayan veya daha önce bilinmeyen dış pazarlara giren şirketler, uluslararası ihracat planını gerçekleştirmeden önce, ihracatla ilgili gerekli görülürse ihracat danışmanlığı hizmetimizden yararlanmalıdır.

dakar-senegal-port-captain-survey-marine-port-vessel-surveyor-broker-chater-agent-contact-us-Banner-300x67 İhracat öncesi dikkat etmemiz gereken hususlar?

 

 

İlginizi Çekebilir

SIVI PENETRANT TESTİ MUAYENESİ (PT)

Bu yöntemde, muayene yüzeyine açık süreksizliklerin içine kılcal etki ile nüfuz etmiş olan penetran sıvısı, …

GÖRSEL MUAYENE (VT)

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı …