mpinspection
MP International Inspection Co

CAF

CAF

İngilizce Currency adjustment factor yani Nakit ayarlama faktörü demektir.

Ayrıca Bakınız

  • BIMCO
  • CAN
  • AFRA
  • BAF
  • BFI
  • BIFFEX

İlginizi Çekebilir

SIVI PENETRANT TESTİ MUAYENESİ (PT)

Bu yöntemde, muayene yüzeyine açık süreksizliklerin içine kılcal etki ile nüfuz etmiş olan penetran sıvısı, …

GÖRSEL MUAYENE (VT)

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı …