Ana Sayfa . Genel . Uluslararası Gözetim Hizmetleri

Uluslararası Gözetim Hizmetleri

Uluslararası Gözetim Nedir?

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen

– Miktar,
– Kalite,
– Ambalajlama,
– Etiketleme,
– Yükleme,
– Taşıma,

-Teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi “ aracılığıyla , alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Bağımsız ve tarafsız gözetim, denetim ve raporlama hizmetlerimiz ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Gözetimin Faydaları;

Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında; söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standartında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,
Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,
Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır.
Gözetim Belgesi

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Gözetim Şirketi Nedir?
Gözetim şirketi;
Uluslararası ticari kuralların gereği olarak, mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince tartı ve analiz yapılması zorunlu bulunan hallerde,

-Ticarete konu olan malda (mamul/yarı mamul) aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı işlemlerini yapan,
-Bu işlemlerle ilgili raporları düzenleyen,
-Bu işlemeleri gerçekleştirmek için her türlü laboratuarları kuran ve işleten,
-Tüm bunların sonucunda ithalat ve ihracat işlemlerinde koordinasyon sağlayan tarafsız kuruluşlardır.

İlginizi Çekebilir

SIVI PENETRANT TESTİ MUAYENESİ (PT)

Bu yöntemde, muayene yüzeyine açık süreksizliklerin içine kılcal etki ile nüfuz etmiş olan penetran sıvısı, …

GÖRSEL MUAYENE (VT)

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı …