Ana Sayfa . Collateral Management Agreements

Collateral Management Agreements

nemport-300x201 Collateral Management AgreementsREHİN YÖNETİM SÖZLEŞMELERİ
CMA (COLLATERAL MANAGEMENT AGREEMENTS)

 • Rehin Yönetiminde daha önce belirlenmiş anlaşma koşullarına göreTeminat Yöneticisi (MP), Banka’dan Serbest Bırakma Talimatı gelinceye kadar Kredilerin teminatını oluşturan rehinli Emtianın depolanması, korunması, kontrolünün sağlanması, her gün mevcut emtianın sayımı ve raporlanmasından sorumludur.
 • Emtianın fiziksel kontrol, depolama işlerinin teknik ve güvenlik durumlarının MP iç standartlarına göre sağlanması ve düzenlenmesi ile elde edilir.
 • Teminat Yönetimi Sözleşmesi 3 taraflı bir anlaşmadır. Finansmanı Sağlayan (Rehin alan Banka), Rehin Veren (Borçlu) ve Teminat Yöneticisi (MP) arasında 3lü bir anlaşmadır. (Bu tür sözleşme örneklerini firmamızı arayarak tedarik edebilirsiniz) Bu anlaşmalar stoklu ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunan firmalar için idealdir.

Risk Belirleme

 • CMA, Sektörü yakından takip ederek Finans Kurumunu ani değişikliklerden haberdar ederek Kurumun risklerini azaltır.
 • CMA uzun vadeye yayılarak fınansal yükü de bölmüş olur.

Risk Ölçme

 • Teminat Yönetimi, risk mekanizmalarını hafifleten, Uluslararası Basel II Sermaye Uzlaşısı tarafından da tanınıyor ve Avrupa Bankalarınca da çok yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Depolama

 • Depolama faliyetlerinin yasal kontrolü depo sahibi ile yapılan kira kontratının uygulanması ile güvence altına alınır.

Üretim

 • Örnek alma, analiz ve stokta bulunan emtianın sigortalanması gibi ek hizmetler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.

Raporlama

 • MP günlük emtianın durum stok raporlarıyla detaylı ve güvenilir bir şekilde anında görüntü sağlar.

Risk Kontrolü

 • Tapuda şerh edilen kira sözleşmesi dolayısıyla rehinli emtia üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez.

Emtia ve Risk Kontrolü

 • CMA anlaşmalarında, Banka ile olan şartlar yerine getirilene kadar MP emtianın sahibi gibi davranır; Emtianın depoya teslimi, satışı, ihracatı, gerekli tüm aktiviteler, prosedürler çerçevesinde yerine getirir. Yani, Rehinli stok alanından çıkış ve satışlar ancak Banka’nın Faber’e vereceği “Release Instruction” Serbest Bırakma Talimatı ile gerçekleştirilebilir. Ve bu tür stok hareketlerini aynı günün raporunda Banka’ya bildirilir.
 • CMA anlaşmalarında emtiayı en iyi standartlarda muhafaza eder ve koruruz, mal sahibinden yeri kiralayarak hukuksal bağımsızlığımızı da sağlamış bulunuyoruz.
  Stok görüntüleme ve stok hareketleri günlük raporlamalarla tamamen kontrol altında tutarak rehinli emtia takibinde tüm operasyonel risklerinizi minimize eder ve kredi karşılığı teminat Yeddiemin sıfatıyla Faber’in kontrolü ve koruması altında kalır..
 • CMA, stok kontrol ve garantili koruma faaliyetleriyle Bankalara operasyonel risklerini azaltma ve karlılığı arttırma çözümleri sağlar. Biz, rehinli stok alanlarından yüklenen ve stoklanan emtianın miktar ve kalite bakımından sözleşmelere uygunluğunu gözetleriz.
 • MP’in gözetim raporları Uluslararası Finans Komitelerince ve Sanayi Kurumlarınca tanınmaktadır. Bizim hizmetlerimiz, global olarak dökme veya ambalajlı olan dayanıklı emtiaların üretim ve satışını yapan, aynı zamanda operasyonlarını arttırmak için finans sağlamak isteyen üreticiler tarafından oldukça benimsenmektedir.
 • MP, rehinli stokları daimi malik bilinci ve sorumluluğuyla kontrol ve koruma altında tutar. Yeni rehin kapsamına alınacak emtia teslimatlarında uygun kalitedeki emtianın tonajını doğru belirleyerek finansal kayıplarınızı önler.

Müşterilerimizin Kazançları

 • Borçlu ve Teminat sistemleri izleme ve kontrol altındadır.
 • İzleme ve kontrol riski azaltır.
 • Rehin Yöneticisi, Bankanın Kredi riskini azaltır ve performans riskine indirger.
 • Olağan on-line haber akışını düzenli peryotlarla sağlar.
 • Rehin Yöneticisinin erken uyarıları sayesinde hatalar önlenir.
 • Teknik ve Endüstriyel expertiz bilgilendirme hizmeti sunar.
 • Rehin Yöneticisinin raporlama sistemi, güvenilir ve geçerli sertifikasyon orjinalliği özelliğini taşır.

Kontrol ve Muhafaza

 • Depo sayım uzmanları, anında malların en güncel hallerini tespit ederler.
 • Malların sayımı, teslim alınması,
 • Gözetleme,
 • Emtia fiziki durumu ve dış görünüşünün denetimi ve raporlanması,
 • Emtianın Bağ, rulo, vs detaylarının sayımı ve ölçümü,
 • Denetleme Tutanağıyla emtianın ağırlığının (tonaj) tespit edilmesi,
 • Liman Kantarı ile kamyonların, ve vagonların üzerindeki emtianın ağırlıklarının tespit edilmesi,
 • Emtia tespitleri ve hareketlerinin Günlük Raporlara ve nihayi onaylı belgelere aktarılması.