Ana Sayfa . Uluslararası Gözetim

Uluslararası Gözetim

Uluslararası Gözetim & Survey Hizmetleri

Satın alınan / sipariş edilen ürün ve /veya hizmetlerin uluslararası standartlara ve sipariş şartnamelerine uygun olarak yapıldığının kontrolü ve raporlandırılması gözetim hizmetleri olarak tanımlanır.
MP Uluslararası Gözetim Denizcilik Kimya San. Tic. Ltd. Şti Bu konuda bir çok gözetim hizmeti sunmaktadır

GENEL KARGO

Çeşitli ürünler bazında,

• Miktar ve kalite gözetimi
• Lot numunesi alınması
• Numunelerin analize hazırlanması
• Hazırlanan numunelerin labaratuara sevkedilmesi
• Analizlere nezaret edilmesi
• Kantar gözetimi
• Draught survey
• Hasar gözetimi yapılması
• Mühürleme / mühür açma

DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ

Demir çelik ürünleri, demir çelik hurdası ve çeşitli ürünler bazında;

• Miktar ve kalite gözetimi
• Lot numunesi alınması
• Numunelerin analize hazırlanması
• Hazırlanan numunelerin labaratuara sevkedilmesi
• Analizlere nezaret edilmesi
• Kantar gözetimi
• Draught survey
• Hasar gözetimi yapılması
• Mühürleme / mühür açma

HAM PETROL, PETROL MAMÜLLERİ, GAZLAR VE KİMYASALLAR

API, ASTM, ISO, GOST ve uluslararası ilgili standartlarına uygun olarak, susuz amonyak, üre, kükürt, sülfürik asit, NPK, fosfat, propan, etan, bütan, iso bütan, doğal benzin, olefinlerin, aromatikler, metanol, pygas , petrokimya gibi tüm ürünlerinin

• Sahil tankı ölçümleri,
• Gemi tankı ölçümleri,
• Yakıt tanklarının ölçülmesi
• Gemi ve sahil boru hatları kontrolleri,
• Gemi tankları boş tank kontroleri,
• Sahil ve gemi tanklarından numune alımı
• Numune analize hazırlanması
• Analizlere nezaret
• Üçüncü parti laboratuarlar ile anlaşmalar
• “Loading master” hizmetlerinin verilmesi
• Monitoring servislerinin verilmesi

MADEN VE MİNERALLER

Maden ve Mineraller, Ferro ve Ferro alaşımlar, Kömür,Çimento ve çeşitli ürünler bazında,

• Miktar ve kalite gözetimi
• Lot numunesi alınması
• Numunelerin analize hazırlanması
• Hazırlanan numunelerin labaratuara sevkedilmesi
• Analizlere nezaret edilmesi
• Kantar gözetimi
• Draught survey
• Hasar gözetimi yapılması
• Mühürleme / mühür açma

TANK KALİBRASYON

• Uluslararası API ve ASTM standartlarına uygun olarak lazer ve optik metodlar ile yatay, dikey silindirik ve küresel depolama tanklarının kalibrasyonlarının yapılması ve sertifikalandırılması.

GIDA ÜRÜNLERİ

Katı ve sıvı yüklerde, tüketime hazır paketli gıdalarda, ham veya hazır gıda ürünlerinde uluslararası standartlar uygun olarak,

• Numune alımı
• Analize hazırlanması
• Laboratuar hizmetlerinin verilmesi
• Kimyasal analizlere nezaret edilmesi
• Fiziksel analizlerin yapılmasi
• Gemi ambar veya tanklarinin kontrolü
• Hasar gözetimi
• Mühürleme / mühür açma

TALLY ARAŞTIRMALARI

Yükleme ve boşaltma operasyonlarında tecrübeli bir surveyor liderliğinde posta başına birer tallyman ve kantar gözetimi ile birlikte puantaj yapılmakta ve sonunda kantar tikeleri, günlük puantaj raporlar ve diğer kargo evrakları ile birlikte rapor tanzimi yapılmaktadır.

YAT ANKETİ

  • Yat hasar surveyleri, yat hasar sebep ve mahiyetinin tespiti, maliyetinin çıkarılması, tamir ve yenilemelerinin takibi.
  • İstenirse yat kondisyon ve değer tespit surveylerinin yapılarak rapor tanzimi.
  • Deniz ticaret hukuku, ihtilaf vuku bulduğunda sadece Türk kanunlarını değil aynı zamanda uluslararası sözleşmelerin de dahil olduğu özel durumları teşkil eder. Bu nedenle ayrı bir uzmanlık alanı ve zor bir alandır. Bu konu, diğer ülkelerin mevzuatının ve Denizcilik ile ilgili kanunların da takibini gerektirmektedir. Bu alanda sıkça ihtilafların global düzeyde çözüm aranması durumları söz konusudur. Bu konuda ofisimiz her an ilişkide olduğu global bir net work sayesinde en hızlı çözüm sürecini başlatma yeteneğine sahiptir. Deniz hukuku danışmanlığı hizmeti de verebiliriz.